انجمن علمی مهندسان نفت ایران

ترجمه تخصصی متون
توسط کانون مترجمان نفت و شیمی

تنها یک کلیک تا بزرگترین کتابخانه آنلاین نفت و گاز و پتروشیمی

»
«برای استفاده از تمام امکانات و مطالب انجمن به جمع 35937 عضو سایت بپیوندید! ثبت نام
اموزش نحوه ی عملکرد و رفتار با تجهیدات سر چاهی

هومن نجفی
مدیر آزمایشی

1
اموزش نحوه ی عملکرد و رفتار با تجهیدات سر چاهی
۱۰/۱۲/۱۳۹۲، ۲۲:۲۴ ساعت
در تعداد جلساتی به طور تخصصی در مورد تجهیزات سرجاهی ورفتار عملیاتی با این تجهیزات و شروع می کنیم خوشحال می شم کمک به جامع وبهتر شدن اموزش کنید
با تشکر

انواع مخازن نفتي
بطو كلي  وضعيت قرار گرفتن گاز و نفت و آب شور در لايه هاي مختلف زمين
به چهار صورت مي باشد .
الف) نفت گير طاقديسي anticline oil trap    
ب)لايه اي stratigraphic  trap
ج)شكسته يا گسلي fault   oil trap
د)گنبد نمكي   salt dome trap
صرف نظر از شكل خاصي كه نفتگير ها دارند تا زمانيكه نفت وآب در لايه هاي رسوبي sedementry  مي باشد هيچ گونه فصل مشتركي در آنها وجود ندارند ولي پس از مها جرت و قرار گرفتن در تله نفتها به نسبت وزن مخصوصشان از همديگر جدا مي شوند و آب نمك چون سنگين تر است در پائين و نفت  وگاز به ترتيب در بالا قرار مي گيرد .
انواع چاههاي قابل بهره برداري كه شامل چاههاي نفتي(producing oil)
و چاههاي گازي gas  weils است .
1-چاههاي تحقيقاتي كه شامل چاههاي زير است:
الف) چاه گازي آزمايشي gas observation well
ب)چاه گاز و نفت آزمايشي gas &oil observation
ج)چاه نفت و آب آزمايشيoil & water
د)چاه آبي آزمايشي water observation
2)چاههاي متروكه abundant  well
3) چاههاي غير قابل بهره برداري از نظر اقتصاديnon  eommercial    wells
چاههاي بهره برداري نفتي
الف) وسائلي كه روي  اين  چاهها  نصب شده است به ترتيب از پائين به بالا عبارتند از :
1-شيرهاي جانبي  annulus valve
2-شير اصلي تحتاني  bottom main valve
3- شيراصلي فوقاني top main valve
4- شير ايمني سطحي surface  safety valve
5-لوله منحرف كننده swept bend
6- شير عمقي dipping valve
7- تله سنگ stone trap
8- شير بهره برداري production valve
9-شير مخصوص سوزاندن نفتهاي زائد burning  valve
10-فشار سنج وثبت كننده فشار pressure gauge& pressure recorder
11-شير نمونه گيري sampling valve
 
ب:  شرح و طرز كار وسائل روي چاه
1-شيرهاي جانبي annulus valves – side valves
ازاين شيرهاجهت خواندن و تخليه فشار احتمالي موجود درفضاي بين لوله هاي
جداري چاه casing  استفاده مي شود .
2- شير اصلي تحتاني bottom  main valve
اين شيرها هيج گاه در حالت عادي و بدون مجوز نبايد بسته شود و اجازه باز و
بند كردن آن با مدير كل بهره برداري  مناطق  نفت خيز  مي باشد زيرا اگر اين شير بسته شود و بعلتي ديگر باز نشود  مي توان  گفت كه ديگر چاه مزبور قابل استفاده نسيت مگر  با تحمل مخارج زياد كه در اين صورت بايد اداره حفاري با كشتن چاه و تعويض شير مربوطه چاه را دوباره قابل بهره برداري نمايد .
3-سيراصلي فوقاني  stone trap
اين شير روي شير اصلي تحتاني قرار دارد و مورد استفاده آن بيشتر براي بستن و باز كردن چاه مي باشد در  مواقعي  كه  لوله  چاه  از  بالاي شير اصلي فوقاني تاثير بهره برداري صدمه ببيند از اين  شير  براي بستن  چاه استفاده مي شود و بهمين خاطر است كه دسته اين شير و شير اصلي  تحتاني  بيرون از محوطه ها
چاه قرار داده شده است كه در مواقع خطر بتوان براي بستن چاه از آنها استفاده
كرد . اين گونه شيرها را  remote valves مي گويند .
نكته : اكثر چاهها فاقد اين دسته در بيرون از محوطه چاه مي باشند . 4- شير ايمني سطحي  surface safety  valve
شير ايمني سطحي روي بعضي از چاهها بعد از شير اصلي  فوقاني قرار  دارد و در برخي ديگر بعد از لوله انحراف دهنده نفت و گاز  قرار   گرفته . شير ايمني سطحي براي چاههائي كه عمل  تفكيك روي  آنها انجام  نمي شود . در موارد زير عمل مي نمايند .
در صورتي كه فشار لوله جريان  نفت  از  چاه به  كارخانه به  علت  توليد گاز فراوان بيش از حد تنظيم گردد . به طور خودكار بسته   مي شود   و مانع آن مي شود كه فشار بيشتري به لوله جريان نفت وارد  آيد  و باعث  صدمه شود.
5-لوله انحراف دهنده جريان نفت swept bend
اين لوله فقط براي انحراف جريان خروجي نفت است بطوري كه چندان اثري
 روي فشار و يا مقدار نفت بهره برداري چاه ايجاد نكند واز ضربات مستقيم به 
جداره داخلي لوله و صدمه ديدن ان جلوگيري ميكند.
6-شير عميق چاه dipping valve
 شير مزبور  روي لوله  انحراف  دهنده  نفت قرارداد  واين شير را بيشتر اداره مهندسي نفت براي آزمايشهاي مختلف  درون   چاهها مورد استفاده قرار دهد.        
7-تله سنگ
تله سنگ وسيله اي است براي گرفتن سنگهاي كوچك كه همراه نفت از چاه به طرف كارخانه در جريان است.تله سنگ بعد از لوله انحراف دهنده نفت قرار گرفته ولوله جريان نفت درست در وسط آن مي باشد ودر امتداد تله سنگ شير سوزاندن مواد زائدقرار دارد.
8- شير بهره برداري  production 
اين شير روي لوله جريان نفت در  سر  چاه  قرار دارد .  در  مواقع  عادي براي بستن چاه بايد از شير بهره برداري استفاده شود البته  از  شير  ايمني سطحي نيز مي توان چاه را بست ولي در  موقع باز كردن براي آنكه فشار  هر دو طرف شير ايمني سطحي يكي شود بايدحتما شير ايمني  بهره برداري  بسته شود از اين جهت براي باز كردن چاه بايد وقت و انرژي بيشتري صرف كرد .
 9-شير مخصوص سوزاندن نفت در سر چاه burning valve
در مواقعي كه سنگ  ريزه  زياد از چاه بيايد و تله سنگ جمع شود مانع از آن مي شود كه نفت  به  طرف  كارخانه  جريان بيشتري داشته باشد اگر اختلاف فشارقبل و بعد از تله سنگ خيلي زياد شد معلوم مي شود كه صافي تله سنگ كثيف شده و بايد اقدام به تميز كردن آنكرد بدين طريق كه شير بهره برداري را بطور كامل بسته و بعد شير مخصوص سوزاندن را به آرامي باز كرد درنتيجه هر سنگ و مواد زائد ديگر كه در  تله سنگ  جمع شده خارج خواهد شد وتله سنگ تميز مي شود.  براي  تميز كردن تله سنگ از طريق ديگري نيز استفاده مي شود بدين صورت كه اول شير ايمني سطحي يا شير اصلي فوقاني را بسته بعد شير بهره برداري نيز بسته شود و شير مخصوص سوزاندن نفت را باز  كرد تا فشار درون تله سنگ خارج شود . بعدا بايد تله سنگ  را  در  آورده و  تميز كردن اين شير در مواقعي كه به چاه اسيد زده باشند و بخواهند مدتي چاه را بسوزانند تا مقدار اسيدي كه به چاه زده اند تمام شود  مورد  استفاده نيز قرار مي گيرد  .
10- فشار سنج ها
روي هر چاه معمولا 3 عدد فشار سنج نصب شده است يكي روي شير عمقي ديگري قبل از تله سنگ و سومي بعد از شير بهره برداري مي باشد .
توجه: معمولا بعد از اينكه فشار اندازه گرفته مي شود بايستي شير زيرزمين فشارسنج را بست زيرا اين خطر وجود دارد كه به مرور زمان فشار در داخل فشارسنج باعث تركاندن فشار سنج شود .
11-شير  نمونه گير  sample  valve
از شير نمونه گير ي براي گرفتن نفت چاه براي آزمايشگاه استفاده مي شود معمولا اين شير بعد از لوله انحراف دهنده نفت يا بعد از شير بهره برداري نصب مي شود .  
 
ادامه دارد......
هومن نجفی
مدیر آزمایشی

2
RE: اموزش نحوه ی عملکرد و رفتار با تجهیدات سر چاهی
۱۰/۱۲/۱۳۹۲، ۲۲:۲۶ ساعت
2
طريقه باز وبندشير ايمني سطحي
الف:براي بازكردن شيرايمني سطحي نوع x بايد موارد زير را بترتيب انجام داد
1-شير دروازه اي جلو شير ايمني سطحي بسته شود .
2-فرمانده فشار كم b.pilotرا از سرويس خارج كرده و مي چرخانيم تا شيار آن پيداشود .
3-فرمانده فشارزيادd.p را بررسي كرده كه دكمه آن آزاد باشد .
4-شير رابط bypass  دو طرف شير ايمني سطحي را باز كرده تا فشار دو طرف يكسان شود.
5-شير سرعتي v.check valve را باز كرده در اين حالت شير ايمني سطحي باز مي شود .
6-براي اينكه شير ايمني سطحي به حالت خودكار درآيد مراحل زير را بايد انجام داد .
7-شير دروازه اي جلوي شير ايمني سطحي را به آرامي باز شود .
8-شير رابط bypass بسته مي شود.
9- فرمانده فشار كم b.pllot را روي سرويس گذاشته شود (به داخل چرخانده شود تا مهره به بدنه بچسبد .)
10-شير سرعتي بسته شود.
 
تذكر:چنانچه با استفاده از شير سرعتي شير ايمني باز نشد مي توان از فاصله گير يا پالونگ saddleاستفاده گردد در خاتمه كار بايد پالونگ را برداشت شكل شير ايمني سطحي نوع x
ب-براي بستن شير ايمني نوعx به طريقه دستي بايد به روش زير عمل كرد.
1-با استفاده از فرمانده فشار زياد
ج-براي باز كردن شير ايمني سطحي نوع ux
1-شير دروازه اي جلوي شير ايمني سطحي بسته شود .
2-شير تخليه اضطراري بسته شود .
3-فرمانده فشار زياد d.pilot بررسي شود كه دكمه آن آزاد باشد.
4-فرمانده فشار كم b.pilot را از سرويس خارج كرده (مي چرخانيم تا شيار پيدا شود.)
5-شير سوزني (needle valve) بسته شود
6-شير سرعتي (velocity check valve) باز شود .
7-شير رابطbypass باز شود.
8-شير سوزني را به آرامي باز و بند مي كنيم تا شير ايمني سطحي كاملا باز شود براي اينكه شير ايمني سطحي به حالت خودكار درآيدمراحل زير را بايد انجام داد .
9-شير دروازه اي بعد شير ايمني را به آرامي باز كرده تا جريان لوله يكنواخت گردد.
10-شير سرعتي را مي بنديم .
11-شير رابط را مي بنديم .
12-فرمانده فشار كم را روي سرويس مي گذاريم.
13-در صورت داشتن كلاهك ايمني آن را برمي داريم
د-براي بستن شير ايمني سطحي نوع ux به طريقه دستي بايد يه روش زير عمل كرد .
1-با استفاده از شير تخليه اضطراري شير ايمني سطحي
ادامه دارد.....
moh65
کاربر عادی

3
RE: اموزش نحوه ی عملکرد و رفتار با تجهیدات سر چاهی
۱۶/۰۷/۱۳۹۵، ۱۵:۵۵ ساعت
با تشکر از زحمات شما.
danial1375
کاربر عادی

4
RE: اموزش نحوه ی عملکرد و رفتار با تجهیدات سر چاهی
۰۱/۰۵/۱۳۹۶، ۱۴:۴۹ ساعت
(۱۰/۱۲/۱۳۹۲، ۲۲:۲۶)'هومن نجفی' نوشته: دیدن لینک دانلود برای میهمانان امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد شوید

2
طريقه باز وبندشير ايمني سطحي
الف:براي بازكردن شيرايمني سطحي نوع x بايد موارد زير را بترتيب انجام داد
1-شير دروازه اي جلو شير ايمني سطحي بسته شود .
2-فرمانده فشار كم b.pilotرا از سرويس خارج كرده و مي چرخانيم تا شيار آن پيداشود .
3-فرمانده فشارزيادd.p را بررسي كرده كه دكمه آن آزاد باشد .
4-شير رابط bypass  دو طرف شير ايمني سطحي را باز كرده تا فشار دو طرف يكسان شود.
5-شير سرعتي v.check valve را باز كرده در اين حالت شير ايمني سطحي باز مي شود .
6-براي اينكه شير ايمني سطحي به حالت خودكار درآيد مراحل زير را بايد انجام داد .
7-شير دروازه اي جلوي شير ايمني سطحي را به آرامي باز شود .
8-شير رابط bypass بسته مي شود.
9- فرمانده فشار كم b.pllot را روي سرويس گذاشته شود (به داخل چرخانده شود تا مهره به بدنه بچسبد .)
10-شير سرعتي بسته شود.
 
تذكر:چنانچه با استفاده از شير سرعتي شير ايمني باز نشد مي توان از فاصله گير يا پالونگ saddleاستفاده گردد در خاتمه كار بايد پالونگ را برداشت شكل شير ايمني سطحي نوع x
ب-براي بستن شير ايمني نوعx به طريقه دستي بايد به روش زير عمل كرد.
1-با استفاده از فرمانده فشار زياد
ج-براي باز كردن شير ايمني سطحي نوع ux
1-شير دروازه اي جلوي شير ايمني سطحي بسته شود .
2-شير تخليه اضطراري بسته شود .
3-فرمانده فشار زياد d.pilot بررسي شود كه دكمه آن آزاد باشد.
4-فرمانده فشار كم b.pilot را از سرويس خارج كرده (مي چرخانيم تا شيار پيدا شود.)
5-شير سوزني (needle valve) بسته شود
6-شير سرعتي (velocity check valve) باز شود .
7-شير رابطbypass باز شود.
8-شير سوزني را به آرامي باز و بند مي كنيم تا شير ايمني سطحي كاملا باز شود براي اينكه شير ايمني سطحي به حالت خودكار درآيدمراحل زير را بايد انجام داد .
9-شير دروازه اي بعد شير ايمني را به آرامي باز كرده تا جريان لوله يكنواخت گردد.
10-شير سرعتي را مي بنديم .
11-شير رابط را مي بنديم .
12-فرمانده فشار كم را روي سرويس مي گذاريم.
13-در صورت داشتن كلاهك ايمني آن را برمي داريم
د-براي بستن شير ايمني سطحي نوع ux به طريقه دستي بايد يه روش زير عمل كرد .
1-با استفاده از شير تخليه اضطراري شير ايمني سطحي
ادامه دارد.....

  

کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان
تاپیک های مهم انجمن

برای دریافت مهم ترین مطالب
به کانال تلگرامی انجمن بپیوندید!
© 1390-1396 کلیه حقوق برای انجمن مهندسان نفت ایران محفوظ است.هر گونه کپی برداری و انتشار محتوای رایگان سایت بدون ذکر منبع و یا محتوای غیر رایگان به هر شکل، ممنوع است.