refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

آشنایی با نرم افزار GIS


۰ ۱۲۴۶۳ ۰ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۰۷:۳۹
آشنایی با GIS
(Geographic Information System) یا GIS ، نرم افزار سیستماطلاعات اطلاعات جغرافیایی است که مجموعه ای قوی از امکانات و قابلیت هابوده که به اخذ و ذخیره سازی و سپس تحلیل و پردازش داده ها می پردازذ.مهمترین مرحله در این نرم افزار، ورود اطلاعات است. در GIS دو بخش اطلاعاتمکانی (نشان دهنده موقعیت و شکل عوارض) و توصیفی (بیانگر ویژگی ها وخصوصیات عوارض) موجود در یک نقشه بطور مستقل ولی مرتبط وارد می گردد. هدفنهایی در GIS ایجاد یک مدل سه بعدی از دنیای واقعی است چرا که این نرمافزار به دلیل مختصات دار بودنش، هر عارضه ای را که ترسیم می کند با همانمختصات در طبیعت قابل تطابق، دسترسی و مشاهده است.
مختصری از تاریخچه:
سال 1963 تا 1989 مرحله نوآوری GIS بود. بدین معنی که مهندسین علوم مختلفاطلاعات خود را به برنامه نویس گفته و برنامه نویس ها شروع به نوشتن نرمافزار کردند. سالهای 1989 تا 1999 مرحله تجاری شدن آن و سال 1999 به بعدنوبت به بهره برداری از این نرم افزار رسید.
سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ارائه خدمات ذیل می توانند مؤثر واقع گردند:
[LIST]
 • ابزاری مفید برای ذخیره اطلاعات جغرافیایی

 • ابزاری ارزشمند برای نمایش داده ها

 • ابزاری جهت بررسی چندین لایه فضایی و داده های جدولی

 • ابزاری برای تحلیل فضایی

 • در GIS:وظیفه اصلی: ذخیره، تحلیل، دسترسی و نمایش اطلاعات فضایی به هر دو شکل جغرافیایی و بانک داده جدولی.ویژگی ها:نقشه های شماتیک را برای نمایش داده های کمی و اطلاعات فضایی فراهم نمودهو بجای دیدگاهی صرفا گرافیکی، اطلاعاتی با نگرش کاربردی ارائه می نماید.سطح دقت:سطح دفت این برنامه از درجه بالایی از دقت نقشه های پیمایشی تا درجهپایینی از آن در نقشه های شماتیک، با توجه به سطج جزییات و داده هایاستفاده شده متغیر است.
  قابليت هاي GIS بسیار زیاد می باشد اما می توان به مواردی چون جلوگیری از تخريب داده هاي موجود مثل نقشه هاي كاغذي، كاهش فضاي اشغال شده توسط داده،صرفه جويي در زمان، دقت بالاتر، امكان تلفيق داده هاي مختلف، امكان به هنگام سازي طلاعات، امكان ذخيره و بازيابي اطلاعات وايجاد بستري مناسب براي نظارت و مديريت بهينه اشاره نمود
  . این نرم افزار در اكثر علوم كاربردي استفاده مي شود . برخي از آنها عبارتند از زمين شناسي، جغرافيا، هواشناسي، كشاورزي، راه و ترابري، نيرو، محيط زيست، خاطرات، بهداشت، نظامي و ....
  در GIS به دنبال 5 سؤال اساسی هستیم:

  [LIST=1]
 • Location (مکان یابی پروژه)

 • Condition (موقعیت یابی پروژه)

 • Trend (روند پروژه)

 • Pattern (توزیع جغرافیایی یک پدیده یا الگوی پراکنش)

 • Modelling (مدل سازی)


 • با پاسخ به این سؤاها میتوان بهترین مکان و موقعیت را برای یک پروژه در نظر گرفت.
  نرمافزارهای مختلفی در GIS مورد استفاده قرار می گیرند که نمونه هایی از آنهاشامل Elvis، Edrisi، Arc gis، Arc viw و Geomatica می باشد. هر یک از ایننرم افزارهای مذکور فرمت خاصی را تولید می کنند ولی اکثرا یکدیگر را پوششمی دهند.

  ربات خبرنگار
  عضو عادی

  به اشتراک بگذارید
  برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

  2264
  0