refinaryrig

دوره های تخصصی نرم افزاری صنعت نفت

انجمن علمی مهندسان نفت ایران با بیش از ۸ سال سابقه افتخار برگزاری با کیفیت ترین دوره های تخصصی آموزش صنعت نفت کشور را برای شما عزیزان دارد. کلاس های پیش رو که هنوز فرصت ثبت نام دارند به شرح زیر هستند:
در حال ثبت نامطراحی مسیر و برنامه ریزی چاه با لندمارک
طراحی مسیر و برنامه ریزی چاه با لندمارک
شروع کلاس از ۹ بهمن به مدت ۲۰ ساعت
۴۵٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۲۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت ناممدلسازی و شبیه سازی المان محدود در ABAQUS
مدلسازی و شبیه سازی المان محدود در ABAQUS
شروع کلاس از ۹ بهمن به مدت ۱۶ ساعت
۴۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۲۴۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامتهیه نقشه های زمین شناسی با نرم افزار سورفر Surfer
تهیه نقشه های زمین شناسی با نرم افزار سورفر Surfer
شروع کلاس از ۹ بهمن به مدت ۱۲ ساعت
۴۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۱۸۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۷۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامطراحی شبکه مبدل های حرارتی و تکنولوژی پینچ با ASPEN Energy Analyser
طراحی شبکه مبدل های حرارتی و تکنولوژی پینچ با ASPEN Energy Analyser
شروع کلاس از ۱۱ بهمن به مدت ۴۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۴۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۶۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و تجهیزات فرآیندی با هایسیس
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و تجهیزات فرآیندی با هایسیس
شروع کلاس از ۱۶ بهمن به مدت ۳۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۳۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۶۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی مخازن هیدروکربنی با CMG
شبیه سازی مخازن هیدروکربنی با CMG
شروع کلاس از ۱۸ بهمن به مدت ۲۰ ساعت
۴۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۳۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی سیلابزنی مواد شیمیایی با UTCHEM
شبیه سازی سیلابزنی مواد شیمیایی با UTCHEM
شروع کلاس از ۱۸ بهمن به مدت ۱۶ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۲۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی دینامیکی خطوط انتقال نفت و گاز با الگا
شبیه سازی دینامیکی خطوط انتقال نفت و گاز با الگا
شروع کلاس از ۱۸ بهمن به مدت ۱۸ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۲۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامدینامیک سیالات محاسباتی CFD با Fluent
دینامیک سیالات محاسباتی CFD با Fluent
شروع کلاس از ۲۳ بهمن به مدت ۲۰ ساعت
۴۵٪ تخفیف ویژه پنج نفر اول
دانشجویی:
۲۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامبرنامه نویسی به زبان پایتون با رویکرد مهندسی نفت و شیمی
برنامه نویسی به زبان پایتون با رویکرد مهندسی نفت و شیمی
شروع کلاس از ۲۳ بهمن به مدت ۲۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۲۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامپردازش نمودارهای زمین شناسی و چاه پیمایی با Techlog
پردازش نمودارهای زمین شناسی و چاه پیمایی با Techlog
شروع کلاس از ۳۰ بهمن به مدت ۲۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی مخازن هیدروکربنی با اکلیپس
شبیه سازی مخازن هیدروکربنی با اکلیپس
شروع کلاس از ۲ اسفند به مدت ۲۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۲۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با اسپن پلاس ASPEN PLUS
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با اسپن پلاس ASPEN PLUS
شروع کلاس از ۷ اسفند به مدت ۳۲ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۴۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۶۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت ناممدلسازی حوضه های رسوبی با نرم افزار پترومد
مدلسازی حوضه های رسوبی با نرم افزار پترومد
شروع کلاس از ۱۴ اسفند به مدت ۲۴ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه ده نفر اول
دانشجویی:
۳۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۸۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت ناممدلسازی استاتیک و ژئومکانیک مخازن با Petrel
مدلسازی استاتیک و ژئومکانیک مخازن با Petrel
شروع کلاس از ۱۴ اسفند به مدت ۱۸ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۲۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامتفسیر نمودار های چاه آزمایی با سفیر
تفسیر نمودار های چاه آزمایی با سفیر
شروع کلاس از ۱۶ اسفند به مدت ۱۴ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۸۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامآنالیز داده های سیلابزنی با Sendra و Rock Typing
آنالیز داده های سیلابزنی با Sendra و Rock Typing
شروع کلاس از ۲۳ اسفند به مدت ۱۲ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامترسیم و نقشه خوانی مدارک صنعتی P&ID - PFD - BFD با AutoCAD P&ID
ترسیم و نقشه خوانی مدارک صنعتی P&ID - PFD - BFD با AutoCAD P&ID
شروع کلاس از ۲۸ اسفند به مدت ۳۲ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۴۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۶۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی مخازن با Petrel RE
شبیه سازی مخازن با Petrel RE
شروع کلاس از ۲۸ اسفند به مدت ۲۰ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی آزمایشات خواص سیال در PVTi
شبیه سازی آزمایشات خواص سیال در PVTi
شروع کلاس از ۷ فروردین به مدت ۱۳ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۶۲۵۰۰
تومان - آزاد:
۲۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی عملیات اسیدکاری با stimCADE
شبیه سازی عملیات اسیدکاری با stimCADE
شروع کلاس از ۱۹ فروردین به مدت ۱۴ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۸۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامتجهیزات فرایندی دوار
تجهیزات فرایندی دوار
شروع کلاس از ۱۹ فروردین به مدت ۱۲ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامآنالیز عملکرد تولید چاه با پایپسیم
آنالیز عملکرد تولید چاه با پایپسیم
شروع کلاس از ۲ اردیبهشت به مدت ۱۶ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۰۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۲۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامتجهیزات فرایندی ثابت
تجهیزات فرایندی ثابت
شروع کلاس از ۲ اردیبهشت به مدت ۱۲ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۱۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۴۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامتفسیر نمودارهای پتروفیزیکی با Geolog
تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی با Geolog
شروع کلاس از ۱۶ اردیبهشت به مدت ۱۸ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۲۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامشبیه سازی مخزن با متلب به کمک MRST
شبیه سازی مخزن با متلب به کمک MRST
شروع کلاس از ۳۰ اردیبهشت به مدت ۱۸ ساعت
۵۰٪ تخفیف ویژه سه نفر اول
دانشجویی:
۲۲۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال رزرومدل سازی شکاف هیدرولیکی با FracCADE
مدل سازی شکاف هیدرولیکی با FracCADE
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۰ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۱۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزرولندمارک پیشرفته شامل هیدرولیک تورک و درگ گیر لوله و کنترل چاه
لندمارک پیشرفته شامل هیدرولیک تورک و درگ گیر لوله و کنترل چاه
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۲ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۲۵۲۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۶۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروتحلیل داده ها به کمک یادگیری ماشین و علوم داده
تحلیل داده ها به کمک یادگیری ماشین و علوم داده
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۸ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۳۱۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروتحلیل پایداری دیواره چاه با Flac3D
تحلیل پایداری دیواره چاه با Flac3D
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۶ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۲۸۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروطراحی مسیر حفاری با دریلینگ افیس
طراحی مسیر حفاری با دریلینگ افیس
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۸ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۳۱۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزرومدل سازی شکاف اسیدی در GOHFER
مدل سازی شکاف اسیدی در GOHFER
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۲ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۲۱۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروطراحی و مدلسازی جامدات با استفاده از نرم افزار SolidWorks
طراحی و مدلسازی جامدات با استفاده از نرم افزار SolidWorks
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۲۰ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۳۵۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۵۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزرومدیریت مخازن با نرم افزار OFM
مدیریت مخازن با نرم افزار OFM
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۰ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۱۷۵۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروشیرهای صنعتی
شیرهای صنعتی
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۸ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۱۴۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۲۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروشبیه سازی آزمایشات خواص سیال با WinProp
شبیه سازی آزمایشات خواص سیال با WinProp
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۱۲ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۲۱۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۳۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروآشنایی و تهیه مدارک مخاطرات فرایندی و ارزیابی ریسک
آشنایی و تهیه مدارک مخاطرات فرایندی و ارزیابی ریسک
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۲۴ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۳۳۶۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۸۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروآشنایی با تجهیزات ایمنی و اطفاء و اعلان حریق
آشنایی با تجهیزات ایمنی و اطفاء و اعلان حریق
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۲۴ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۳۳۶۰۰۰
تومان - آزاد:
۴۸۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
در حال رزروکد نویسی در متلب با رویکرد مهندسی نفت و شیمی
کد نویسی در متلب با رویکرد مهندسی نفت و شیمی
رزرو دوره بعدی و دیدن ویدیوهای قبلی به مدت ۲۴ ساعت
۳۰٪ تخفیف ویژه دانشجویان
دانشجویی:
۴۲۰۰۰۰
تومان - آزاد:
۶۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / رزرو
برگزاری دوره های متنوع
انجمن مهندسان نفت ایران با بیش از ۵۰ هزار عضو در رشته های مختلف نفت، شیمی، گاز، مکانیک و سایر رشته های مرتبط با صنعت نفت، در هر حوزه متخصصین را شناسایی می کند و فرصت تبادل اطلاعات و آموزش های تخصصی را در اختیار آن ها و سایر دانش پژوهان قرار می دهد. در حال حاضر توانایی های بالقوه و شناسایی شده انجمن در حوزه دوره های موجود است: چنانچه دوره دیگری مد نظر دارید می توانید آن را از طریق صفحه تماس با ما مطرح کنید تا پس از بررسی و پیدا کردن نخبگان آن حوزه، دوره آموزشی درخواستی شما برگزار شود.
برگزاری کلاس در شهر شما، در خانه شما
دوره های آموزشی به صورت کاملا آنلاین برگزار می شوند. در هر جای دنیا و ایران که باشید تنها با وارد شدن به سامانه آموزش انجمن مهندسان نفت ایران می توانید در ساعت مقرر به پنل آنلاین وصل شده و در کلاس شرکت کنید.
در این پنل علاوه بر صفحه مانیتور استاد، صدا و تصویر و همچنین تخته او را می توانید ببینید. به علاوه می توانید از استاد اجازه بگیرید و سوال خود را مطرح کنید. این آموزش ها روی سامانه آنلاین ذخیره می شوند به طوریکه تا سه ماه بعد از برگزاری دوره می توانید مجدد به سامانه مراجعه کنید و بخش های قبلی را تماشا کنید. به این ترتیب در صورت پیگیری مداوم، آموزش ها به طور کامل در ذهن شما باقی می ماند . دوره های آنلاین باعث کاهش هزینه های برگزاری و هزینه های دانش پژوهان می شود. به علاوه دوره های آنلاین آموزش صنعت نفت به ما کمک می کند از ظرفیت اساتید خبره در سراسر ایران و جهان بهره بگیریم و بتوانیم با کمترین هزینه دانش پژوهان را از آن ها بهره مند کنیم.
اعطای مدرک
هدف اول ما در دوره های آموزشی انجمن مهندسان نفت ایران برگزاری کلاس با کیفیت است، لذا سیستمی طراحی کردیم که بعد از دوره هم بتوانید مجدد به سامانه برگشته و کلاس ضبط شده را ببینید تا مطالب برایتان یادآوری شود. در پایان هر یک از دوره های آموزشی صنعت نفت یک گواهینامه از طرف انجمن Iran-SPE به فرد شرکت کننده اعطا می شود. این گواهی نامه آنلاین است و شماره سریال منحصر بفرد دارد و کارفرما می تواند با مراجعه به لینک درج شده از صحت آن اطمینان پیدا کند.
گواهی نامه های انجمن مهندسان نفت ایران به زبان انگلیسی بوده و چنانچه تمایل به معرفی آن به مراجع خارج از کشور داشتید نیازی به ترجمه ندارد.
در دوره های آموزش صنعت نفت که به صورت آنلاین برگزار می شود بدون نصب هیچ گونه نرم افزار اضافه و تنها با داشتن اینترنت و وارد شدن به سامانه طراحی شده انجمن مهندسان نفت ایران می توانید در کلاس ها شرکت کنید. حداقل شرایط برای شرکت در کلاس ها یک اینترنت با حداقل سرعت 512Kbps یا اینترنت موبایل 3G است. برای مشاهده کلاس ها و یا فایل های ضبط شده به هیچ گونه نرم افزار جانبی نیاز نیست و تنها داشتن گوگل کروم یا فایرفاکس کفایت میکند.
قبل از برگزاری هر دوره امکان شرکت در یک جلسه تست به شما داده می شود تا بتوانید امکانات موجود خود را ارزیابی کنید.
تخفیفات ویژه برای ثبت نام در کلاس ها شامل تخفیف دانشجویی، تخفیف ثبت نام چند کلاس، تخفیف ثبت نام گروهی، تخفیف انجمن علمی دانشگاه ها و تخفیفات مناسبتی است.
برای اعمال تخفیف در شهریه کلاس ها باید در آن ها ثبت نام کنید و سپس مدارک مربوط به تخفیف را برای ما ارسال کنید تا مبلغ نهایی را در فاکتور شما اعمال کنیم.
برای بهره مندی از تخفیفات مناسبتی می توانید ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید:

سوالی دارید؟ پشتیبانی ما آماده ارایه مشاوره رایگان به شما هستند!