refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

-
۱۳
۱۴

سنگ مخزن نفت


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۱:۱۳ ۰ ۴۳۶ ۰

مواد تشکیل دهنده نفت خام


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۱۷:۵۶ ۰ ۴۱۶ ۰

گاز از خام تا فرارده


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۶:۲۷ ۰ ۳۵۳ ۰

روشهای تصفیه مواد نفتی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۵ ۰ ۳۸۴ ۰

آماک (طرح زیست محیطی صنعت نفت ایران)


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۲ ۰ ۹۴۸ ۰

انواع گاز طبیعی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۴۷ ۰ ۴۸۲ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۲۶ ۰ ۳۶۴ ۰

تاریخچه نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۱۴:۲۰ ۰ ۲۸۵ ۰

حفاری کانال پلاسما


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۰ ۰ ۱۱۳۰ ۰

فناوری حفاری UBD - زیر فشار تعادل مخزن


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۸ ۰ ۳۴۳۰ ۱

گل حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۳۵ ۰ ۱۸۴۷ ۲

انواع روش های حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۷ ۰ ۲۸۸۵ ۰

زمین شناسی نفت ایران - سازند های ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۵ ۱ ۴۴۷۰ ۲

واژگان تخصصی نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۴ ۰ ۴۳۹ ۰

آشنایی با نرم افزار GIS


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۹:۳۹ ۰ ۱۱۹۰۵ ۰

مراحل شیرین سازی گاز


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۷:۲۶ ۰ ۳۵۹۸ ۱

امکان درمان تومورها با نانوقفس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۲۲۲ ۰

استفاده از یدید مس برای کشتن ویروس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۴ ۰ ۲۵۰ ۰

انواع گل حفاری


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰ ۱ ۱۳۷۹ ۰

سیمان منیزیتی حفاری (مگنست)


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۱ ۰ ۸۲۹ ۰

ازدیاد برداشت


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳ ۰ ۵۵۶ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۹ ۰ ۱۹۳۲ ۰

لیست میادین نفتی و گازی ایران


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۶ ۰ ۷۷۰ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۴۵ ۰ ۷۷۷ ۱

دیکشنری اصطلاحات صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۶۱۷۴ ۱

تمام علائم و سیمبول های مربوط به میادین نفتی و کازی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۴ ۰ ۵۹۱ ۰

معرفی انواع چاه ها


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۲ ۰ ۳۱۴۷ ۱

انواع لوله های جداری casing types


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ۸۶۷۴ ۱

معرفی گرایش مخزن مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۶ ۰ ۵۹۰ ۰

معرفی گرایش حفاری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۰ ۰ ۴۴۶ ۰

معرفی گرایش اکتشاف مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۷ ۰ ۵۰۹ ۰

معرفی رشته مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ ۰ ۴۱۲ ۰

معرفی گرایش بهره برداری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۰ ۰ ۴۴۳ ۰

آشنایی با فراز آوری با گاز


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۲ ۰ ۳۶۷۲ ۲
-
۱۳
۱۴