refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

-
۱۳
۱۴

LPG & LNG چیست؟


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۸:۵۸ ۰ ۵۵۹ ۱

انواع نفت خام


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۸:۵۵ ۰ ۷۵۹ ۰

مدیریت مخزن فراتر از مهندسی مخزن است


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۸:۵۲ ۰ ۵۱۵ ۰

کروژن چیست ؟


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۸:۵۰ ۰ ۴۴۶ ۰

نکاتی که یک حفار باید بداند!!


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۸:۴۷ ۰ ۵۸۶ ۰

حفاری چرخشی


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۱:۳۱ ۰ ۷۲۶ ۰

وقتی نفت تمام شد چه بسوزانیم؟؟


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۹:۵۶ ۰ ۴۲۹ ۰

تکنولوژی حفاری نفت و گاز با لیزر


اهورا ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۹:۵۳ ۰ ۵۸۱ ۰

روش های اکتشاف چاه های نفتی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۱۸:۴۰ ۰ ۹۱۶۷ ۰

سنگ مخزن نفت


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۱:۱۳ ۰ ۵۲۶ ۰

مواد تشکیل دهنده نفت خام


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۱۷:۵۶ ۰ ۴۴۸ ۰

گاز از خام تا فرارده


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۶:۲۷ ۰ ۳۹۳ ۰

روشهای تصفیه مواد نفتی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۵ ۰ ۴۲۳ ۰

آماک (طرح زیست محیطی صنعت نفت ایران)


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۲ ۰ ۹۷۹ ۰

انواع گاز طبیعی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۴۷ ۰ ۵۳۲ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۲۶ ۰ ۴۰۰ ۰

تاریخچه نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۱۴:۲۰ ۰ ۹۴۱ ۰

حفاری کانال پلاسما


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۰ ۰ ۱۲۰۰ ۰

فناوری حفاری UBD - زیر فشار تعادل مخزن


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۸ ۰ ۳۸۳۶ ۱

گل حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۳۵ ۰ ۲۲۶۵ ۲

انواع روش های حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۷ ۰ ۳۷۶۲ ۰

زمین شناسی نفت ایران - سازند های ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۵ ۱ ۵۹۳۸ ۲

واژگان تخصصی نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۴ ۰ ۵۰۷ ۰

آشنایی با نرم افزار GIS


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۹:۳۹ ۰ ۱۲۱۶۳ ۰

مراحل شیرین سازی گاز


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۷:۲۶ ۰ ۴۰۴۱ ۱

امکان درمان تومورها با نانوقفس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۲۴۷ ۰

استفاده از یدید مس برای کشتن ویروس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۴ ۰ ۲۸۹ ۰

انواع گل حفاری


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۳۷۷ ۰

سیمان منیزیتی حفاری (مگنست)


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۱ ۰ ۱۰۵۵ ۰

ازدیاد برداشت


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳ ۰ ۵۸۹ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۹ ۰ ۲۵۰۲ ۰

لیست میادین نفتی و گازی ایران


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۶ ۰ ۹۰۱ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۴۵ ۰ ۹۱۲ ۱

دیکشنری اصطلاحات صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۶۹۷۴ ۱

تمام علائم و سیمبول های مربوط به میادین نفتی و کازی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۴ ۰ ۶۵۰ ۰

معرفی انواع چاه ها


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۲ ۰ ۳۷۱۳ ۱

انواع لوله های جداری casing types


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۲۵ ۰ ۱۲۲۰۱ ۱

معرفی گرایش مخزن مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۶ ۰ ۶۵۳ ۰

معرفی گرایش حفاری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۰ ۰ ۴۸۵ ۰

معرفی گرایش اکتشاف مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۷ ۰ ۵۵۹ ۰

معرفی رشته مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ ۰ ۴۶۰ ۰

معرفی گرایش بهره برداری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۰ ۰ ۴۹۸ ۰

آشنایی با فراز آوری با گاز


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۲ ۰ ۴۲۰۵ ۲
-
۱۳
۱۴