refinaryrig

آخرین مطالب جزوات مهندسی نفت

۱
۲
-

سنگ منشا(source rock)


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۲:۵۰ ۰ ۱۵۶ ۰

گزارشکار انتقال حرارت


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۲۰:۵۳ ۱ ۳۱۴ ۰

جزوه نمودارگیری از چاه


علی (اصغر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۴:۳۲ ۱ ۶۳۰ ۲

PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir fluids- Ali Danesh


Ad19965230 ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۳:۲۷ ۰ ۳۳۸ ۰

دانلود جزوه ژئوتوریسم زمین گردشگری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۴ ۰ ۲۳۷ ۰

دانلود جزوه نقشه برداری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۲ ۰ ۲۱۷ ۰

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۱ ۰ ۲۹۲ ۰

دانلود زمین شناسی ایران مهندس محمودزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۲ ۰ ۳۷۵ ۲

دانلود ژئوشیمی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۱ ۰ ۲۵۸ ۰

دانلود جزوه آبشناسی مهندس محموزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۰ ۰ ۲۱۲ ۰

دانلود زمین شناسی نفت دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۹ ۰ ۳۶۵ ۰

دانلود چینه شناسی زمین دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۶ ۰ ۲۳۵ ۰

دانلود رسوب شناسی دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۵ ۰ ۲۳۲ ۰

دانلود زمین شناسی اقتصادی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۴ ۰ ۱۹۶ ۰

دانلود پترولوژی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۳ ۰ ۱۸۰ ۰

دانلود زمین شناسی ساختمانی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۲ ۰ ۲۱۸ ۰

دانلود سنگ شناسی رسوبی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۰ ۰ ۱۹۰ ۰

دانلود سنگ شناسی دگرگونی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۹ ۰ ۱۷۲ ۰

دانلود سنگ شناسی آذرین دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۷ ۰ ۱۵۵ ۰

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۰ ۶۰۷ ۰

دانلود جزوه مخزن 2 دکتر عاشوری


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۲۹ ۰ ۴۷۳ ۰

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۱۴ ۰ ۷۳۱ ۲

دانلود جزوه ریاضیات عددی دکتر خراط


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۷ ۰ ۳۸۱ ۰

جزوه انتقال جرم دکتر جامی الاحمدی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۴ ۰ ۵۳۵ ۰

دانلود جزوه مخازن شکافدار دکتر شکرالله زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۴۵ ۱ ۸۷۴ ۶

دانلود جزوه جدید حفاری 1 دکتر شهبازی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۳۶ ۰ ۷۱۸ ۲

دانلود جزوه فرمول های حفاری 1


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۲۸ ۰ ۵۸۹ ۰

جزوه دستنویس مخزن 1 دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳:۲۸ ۰ ۶۸۴ ۰

Value of Information Reliability of 3D Reflection Seismology in Exploration


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۹:۱۹ ۰ ۲۷۷ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر نخعی دانشگاه تهران


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۱ ۰ ۹۴۹ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر جمشیدی دانشگاه شریف


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۶۲۷ ۰

گل حفاری


ادوین ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۲۳:۴۶ ۰ ۱۲۰۷ ۰

حل المسائل مهندسی مخازن کرفت


m.h.hassani ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۲۱:۱۶ ۰ ۵۹۲۰ ۵

نرم افزار


yousof ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ۱۱:۱۱ ۰ ۵۶۵ ۰

دانلود جزوه آموزش اکلیپس ۱۰۰ Eclipse


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳:۵۰ ۰ ۲۰۰۳ ۰

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن


dizifizi ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۱:۴۴ ۰ ۷۴۶ ۱

فرمول های انتگرال گیری


VSOE87 ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۱:۲۰ ۱ ۶۹۶ ۰

تعمیر چاههای نفت و گاز


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۴۱ ۰ ۸۲۴ ۲

آزمایشگاه نفت


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۸ ۰ ۶۲۳ ۲

نفتخام و فرآورده های پالایشگاهی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۶ ۰ ۴۷۵ ۰

مبدل های حرارتی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۴۴ ۰ ۵۲۴ ۰

سمینار هیدرات گازی /دکتر عظیمی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۳۴ ۰ ۵۲۳ ۰

سمینار جرم


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۲۸ ۰ ۴۲۶ ۰

مکانیک سیالات استریتر


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۳۶ ۰ ۵۳۳ ۰

جزوه حفاری 1 مهندس بارگاهی


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰۸:۲۶ ۰ ۷۳۸ ۰
۱
۲
-