refinaryrig

آخرین مطالب جزوات مهندسی نفت

۱
۲
-

گزارشکار انتقال حرارت


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۲۰:۵۳ ۱ ۱۲۵ ۰

جزوه نمودارگیری از چاه


علی (اصغر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۴:۳۲ ۱ ۴۳۴ ۲

PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir fluids- Ali Danesh


Ad19965230 ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۳:۲۷ ۰ ۲۰۷ ۰

دانلود جزوه ژئوتوریسم زمین گردشگری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۴ ۰ ۱۶۰ ۰

دانلود جزوه نقشه برداری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۲ ۰ ۱۵۳ ۰

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۱ ۰ ۲۰۵ ۰

دانلود زمین شناسی ایران مهندس محمودزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۲ ۰ ۲۹۱ ۲

دانلود ژئوشیمی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۱ ۰ ۱۸۹ ۰

دانلود جزوه آبشناسی مهندس محموزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۰ ۰ ۱۴۸ ۰

دانلود زمین شناسی نفت دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۹ ۰ ۲۶۶ ۰

دانلود چینه شناسی زمین دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۶ ۰ ۱۶۳ ۰

دانلود رسوب شناسی دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۵ ۰ ۱۵۸ ۰

دانلود زمین شناسی اقتصادی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۴ ۰ ۱۳۴ ۰

دانلود پترولوژی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۳ ۰ ۱۱۷ ۰

دانلود زمین شناسی ساختمانی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۲ ۰ ۱۵۳ ۰

دانلود سنگ شناسی رسوبی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۰ ۰ ۱۲۱ ۰

دانلود سنگ شناسی دگرگونی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۹ ۰ ۱۱۲ ۰

دانلود سنگ شناسی آذرین دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۷ ۰ ۹۵ ۰

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۰ ۵۰۷ ۰

دانلود جزوه مخزن 2 دکتر عاشوری


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۲۹ ۰ ۳۸۷ ۰

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۱۴ ۰ ۶۲۸ ۲

دانلود جزوه ریاضیات عددی دکتر خراط


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۷ ۰ ۲۸۸ ۰

جزوه انتقال جرم دکتر جامی الاحمدی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۴ ۰ ۴۵۹ ۰

دانلود جزوه مخازن شکافدار دکتر شکرالله زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۴۵ ۰ ۷۳۵ ۶

دانلود جزوه جدید حفاری 1 دکتر شهبازی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۳۶ ۰ ۵۷۳ ۲

دانلود جزوه فرمول های حفاری 1


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۲۸ ۰ ۴۵۱ ۰

جزوه دستنویس مخزن 1 دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳:۲۸ ۰ ۵۲۱ ۰

Value of Information Reliability of 3D Reflection Seismology in Exploration


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۹:۱۹ ۰ ۲۴۱ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر نخعی دانشگاه تهران


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۱ ۰ ۸۷۷ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر جمشیدی دانشگاه شریف


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۴۵۹ ۰

گل حفاری


ادوین ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۲۳:۴۶ ۰ ۱۰۳۴ ۰

حل المسائل مهندسی مخازن کرفت


m.h.hassani ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۲۱:۱۶ ۰ ۵۵۷۱ ۴

نرم افزار


yousof ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ۱۱:۱۱ ۰ ۵۱۵ ۰

دانلود جزوه آموزش اکلیپس ۱۰۰ Eclipse


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳:۵۰ ۰ ۱۸۷۱ ۰

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن


dizifizi ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۱:۴۴ ۰ ۶۵۶ ۰

فرمول های انتگرال گیری


VSOE87 ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۱:۲۰ ۱ ۶۴۲ ۰

تعمیر چاههای نفت و گاز


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۴۱ ۰ ۷۷۶ ۲

آزمایشگاه نفت


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۸ ۰ ۵۷۶ ۲

نفتخام و فرآورده های پالایشگاهی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۶ ۰ ۴۳۰ ۰

مبدل های حرارتی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۴۴ ۰ ۴۷۰ ۰

سمینار هیدرات گازی /دکتر عظیمی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۳۴ ۰ ۴۶۷ ۰

سمینار جرم


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۲۸ ۰ ۳۷۱ ۰

مکانیک سیالات استریتر


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۳۶ ۰ ۴۷۹ ۰

جزوه حفاری 1 مهندس بارگاهی


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰۸:۲۶ ۰ ۶۸۰ ۰

مواد مورد استفاده در گل حفاری


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۲۱:۴۹ ۰ ۴۳۰۶ ۲
۱
۲
-