refinaryrig

آخرین مطالب جزوات مهندسی نفت

۱
۲
-

جزوه نمودارگیری از چاه


علی (اصغر) ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۴:۳۲ ۱ ۲۷۸ ۲

PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir fluids- Ali Danesh


Ad19965230 ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۳:۲۷ ۰ ۱۱۱ ۰

دانلود جزوه ژئوتوریسم زمین گردشگری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۴ ۰ ۸۵ ۰

دانلود جزوه نقشه برداری دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۲ ۰ ۸۲ ۰

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۱ ۰ ۱۲۹ ۰

دانلود زمین شناسی ایران مهندس محمودزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۲ ۰ ۲۰۳ ۲

دانلود ژئوشیمی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰

دانلود جزوه آبشناسی مهندس محموزاده


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۲۰ ۰ ۸۸ ۰

دانلود زمین شناسی نفت دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۹ ۰ ۱۶۸ ۰

دانلود چینه شناسی زمین دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۶ ۰ ۹۷ ۰

دانلود رسوب شناسی دکتر رجبی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۵ ۰ ۹۲ ۰

دانلود زمین شناسی اقتصادی مهندس صادقی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۴ ۰ ۷۲ ۰

دانلود پترولوژی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۳ ۰ ۶۱ ۰

دانلود زمین شناسی ساختمانی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۲ ۰ ۹۲ ۰

دانلود سنگ شناسی رسوبی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۱۰ ۰ ۶۳ ۰

دانلود سنگ شناسی دگرگونی دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۹ ۰ ۶۲ ۰

دانلود سنگ شناسی آذرین دکتر صمدی


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۷ ۰ ۴۵ ۰

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۰ ۳۷۶ ۰

دانلود جزوه مخزن 2 دکتر عاشوری


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۲۹ ۰ ۲۹۴ ۰

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۱۴ ۰ ۴۹۳ ۲

دانلود جزوه ریاضیات عددی دکتر خراط


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۷ ۰ ۲۲۲ ۰

جزوه انتقال جرم دکتر جامی الاحمدی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۰۴ ۰ ۳۴۹ ۰

دانلود جزوه مخازن شکافدار دکتر شکرالله زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۴۵ ۰ ۵۸۲ ۶

دانلود جزوه جدید حفاری 1 دکتر شهبازی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۳۶ ۰ ۴۵۸ ۲

دانلود جزوه فرمول های حفاری 1


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۳:۲۸ ۰ ۳۴۷ ۰

جزوه دستنویس مخزن 1 دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳:۲۸ ۰ ۴۲۲ ۰

Value of Information Reliability of 3D Reflection Seismology in Exploration


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۹:۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر نخعی دانشگاه تهران


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۱ ۰ ۷۸۱ ۰

دانلود جزوه حفاری 2 دکتر جمشیدی دانشگاه شریف


همایون قاسمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۲۸۲ ۰

گل حفاری


ادوین ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۲۳:۴۶ ۰ ۹۱۳ ۰

حل المسائل مهندسی مخازن کرفت


m.h.hassani ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۲۱:۱۶ ۰ ۵۱۶۷ ۴

نرم افزار


yousof ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ۱۱:۱۱ ۰ ۴۷۹ ۰

دانلود جزوه آموزش اکلیپس ۱۰۰ Eclipse


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳:۵۰ ۰ ۱۷۵۳ ۰

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن


dizifizi ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۱:۴۴ ۰ ۶۰۴ ۰

فرمول های انتگرال گیری


VSOE87 ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۱:۲۰ ۱ ۵۹۲ ۰

تعمیر چاههای نفت و گاز


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۴۱ ۰ ۷۳۵ ۲

آزمایشگاه نفت


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۸ ۰ ۵۴۲ ۲

نفتخام و فرآورده های پالایشگاهی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۲۰:۲۶ ۰ ۳۸۵ ۰

مبدل های حرارتی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۴۴ ۰ ۴۱۷ ۰

سمینار هیدرات گازی /دکتر عظیمی


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۳۴ ۰ ۴۳۰ ۰

سمینار جرم


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰۲:۲۸ ۰ ۳۳۳ ۰

مکانیک سیالات استریتر


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۳۶ ۰ ۴۲۷ ۰

جزوه حفاری 1 مهندس بارگاهی


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰۸:۲۶ ۰ ۶۲۴ ۰

مواد مورد استفاده در گل حفاری


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۲۱:۴۹ ۰ ۴۲۶۰ ۲

پاورپوینت تکمیل چاه دکتر سجادیان


amin73 ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۱۹:۵۸ ۰ ۷۷۸ ۲
۱
۲
-