refinaryrig

زیر شاخه های شرکت های نفتیآخرین مطالب شرکت های نفتی

پکینگ و پرکن برجهای آکنده


armin95 ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۰ ۰ ۱۱۰۱ ۰

تعیین حقوق افراد شاغل در دکل حفاری دریایی


yousefnia ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۷:۴۸ ۰ ۷۵۲ ۰

معرفی شرکت گلو بال پترو تک کیش


sadeghioil ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۱۷:۱۵ ۰ ۱۶۰۰ ۱

معرفی شرکت نفت و گاز گچساران


parisaa ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۱۲:۲۶ ۰ ۷۵۴ ۰

شرکت نفت فلات قاره ی ایران


Ahmad Momeni ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۲ ۰ ۷۹۴ ۲

معرفی شرکت برای کاراموزی


m.h.hassani ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰۰:۵۲ ۰ ۱۴۵۵ ۸

مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید دکتر چمران


shahrokh.oil ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۲۲:۵۴ ۰ ۲۸۲ ۰

معرفی شرکت نفت فلات قاره


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۹ ۰ ۱۱۸۵ ۲

معرفی شرکت مناطق نفتخیز جنوب


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۸ ۰ ۸۷۳ ۱

معرفی شرکت توسعه و مهندسی نفت - متن


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۶ ۰ ۸۲۰ ۰

معرفی شرکت ملی حفاری ایران


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۴ ۰ ۷۴۹ ۰

معرفی شرکت نفت مرکزی ایران


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۱ ۰ ۹۳۰ ۲

شرکت حفاری شمال


حسن بیدخوری ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ ۰۰:۲۴ ۰ ۱۴۷۱ ۱۰

آدرس شرکت های داخلی و خارجی در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ ۰۳:۱۵ ۰ ۲۲۳۲۶ ۱۲

وب سایت شرکت schlumberger


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۹:۳۵ ۰ ۲۸۰۶ ۱

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec)


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۸:۵۷ ۰ ۶۹۷ ۰

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۰:۲۵ ۰ ۶۰۹ ۰

معرفی شرکت پارس پترولیوم


اهورا ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۰:۳۷ ۰ ۳۴۴۵ ۰

شرکت نفت فلات قاره ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۰۴:۴۸ ۰ ۱۰۰۹ ۲

معرفی شرکت مدیریت اکتشاف نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۱۲ ۰ ۲۱۵۱ ۱