refinaryrig

زیر شاخه های شرکت های نفتیآخرین مطالب شرکت های نفتی

پکینگ و پرکن برجهای آکنده


armin95 ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۰۶:۱۰ ۰ ۱۱۸۲ ۰

تعیین حقوق افراد شاغل در دکل حفاری دریایی


yousefnia ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۷:۴۸ ۰ ۷۷۹ ۰

معرفی شرکت گلو بال پترو تک کیش


sadeghioil ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۱۷:۱۵ ۰ ۱۶۳۸ ۱

معرفی شرکت نفت و گاز گچساران


parisaa ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ ۱۲:۲۶ ۰ ۷۷۲ ۰

شرکت نفت فلات قاره ی ایران


Ahmad Momeni ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۲ ۰ ۸۱۳ ۲

معرفی شرکت برای کاراموزی


m.h.hassani ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰۰:۵۲ ۰ ۱۴۷۴ ۸

مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید دکتر چمران


shahrokh.oil ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۲۲:۵۴ ۰ ۳۰۰ ۰

معرفی شرکت نفت فلات قاره


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۹ ۰ ۱۲۰۴ ۲

معرفی شرکت مناطق نفتخیز جنوب


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۸ ۰ ۸۹۴ ۱

معرفی شرکت توسعه و مهندسی نفت - متن


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۶ ۰ ۸۳۵ ۰

معرفی شرکت ملی حفاری ایران


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۴ ۰ ۷۶۸ ۰

معرفی شرکت نفت مرکزی ایران


teckno2007 ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۵۱ ۰ ۹۴۷ ۲

شرکت حفاری شمال


حسن بیدخوری ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ ۰۰:۲۴ ۰ ۱۴۹۸ ۱۰

آدرس شرکت های داخلی و خارجی در زمینه نفت،گاز و پتروشیمی


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ ۰۳:۱۵ ۰ ۲۲۷۳۵ ۱۲

وب سایت شرکت schlumberger


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۹:۳۵ ۰ ۲۸۲۶ ۱

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec)


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۱۸:۵۷ ۰ ۷۱۷ ۰

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۰:۲۵ ۰ ۶۲۶ ۰

معرفی شرکت پارس پترولیوم


اهورا ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۰:۳۷ ۰ ۳۵۵۴ ۰

شرکت نفت فلات قاره ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۰۴:۴۸ ۰ ۱۰۳۲ ۲

معرفی شرکت مدیریت اکتشاف نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۱۲ ۰ ۲۱۷۴ ۱