refinaryrig

آخرین مطالب پروژه های درسی مهندسی نفت

درخواست مقاله


mohammad37 ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۲۱:۰۲ ۰ ۳۹۶ ۱

درخواست کمک


mahdi.1374 ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۲۱:۴۲ ۰ ۳۲۵ ۳

بررسی اثر ممانعت کننده ها بر روی رسوب آسفالتین


دنیا پناهپوری ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳:۰۵ ۰ ۳۵۵ ۱

پاورپوینت ازدیاد برداشت به روش میکروبی


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۲۱:۲۰ ۰ ۵۴۰ ۱

تهیه نمودن لوله حفاری


MR SAM ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۰ ۰ ۴۰۱ ۸

پروژه ازدیاد برداشت در کلمبیا


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰۵:۵۰ ۰ ۴۱۷ ۲

آزمایشگاه در تهران


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۱:۲۶ ۰ ۲۹۵ ۰

موضوع برای پایان نامه


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۶:۴۴ ۰ ۵۸۵ ۱۲

آموزش PDMS


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۱۴ ۰ ۳۵۹ ۰

پیشنهاد


جعفر زینلی ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۰۲:۴۵ ۰ ۳۶۰ ۰

دانلود پروژه چاه آزمایی


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۲۰:۵۹ ۰ ۸۷۸ ۸

دانلود پروژه جذب گاز


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۲:۳۲ ۰ ۶۰۰ ۱

شبیه سازی رسوب آسفالتین با استفاده از نرم افزار CMG


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۲:۱۵ ۰ ۶۲۲ ۰

بررسی آزمایشگاهی پدیده باریت سگ در چاه های نفتی


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۱:۵۴ ۰ ۴۱۹ ۰

نمونه گیرها


sajadfarangi ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۷ ۰ ۴۳۲ ۳

پروژه ی کدنویسی محاسبات آنی (Flash Calculation)


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰۴:۴۲ ۰ ۲۳۷۷ ۱۰