refinaryrig

آخرین مطالب پروژه های درسی مهندسی نفت

چگونه مثل استیو جابز سخنرانی کنیم؟


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۹:۴۹ ۰ ۶۴ ۰

پروژه عوامل بازدارنده خوردگی در صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۵:۳۸ ۰ ۱۸۳ ۰

درخواست مقاله


mohammad37 ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۲۱:۰۲ ۰ ۵۷۰ ۱

درخواست کمک


mahdi.1374 ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۲۱:۴۲ ۰ ۴۷۸ ۳

بررسی اثر ممانعت کننده ها بر روی رسوب آسفالتین


دنیا پناهپوری ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳:۰۵ ۰ ۵۵۹ ۱

پاورپوینت ازدیاد برداشت به روش میکروبی


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۲۱:۲۰ ۰ ۹۳۷ ۱

تهیه نمودن لوله حفاری


MR SAM ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۰ ۰ ۵۶۱ ۸

پروژه ازدیاد برداشت در کلمبیا


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰۵:۵۰ ۰ ۶۳۰ ۲

آزمایشگاه در تهران


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۱:۲۶ ۰ ۴۴۷ ۰

موضوع برای پایان نامه


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۶:۴۴ ۰ ۷۶۸ ۱۲

آموزش PDMS


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۱۴ ۰ ۵۱۴ ۰

پیشنهاد


جعفر زینلی ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۰۲:۴۵ ۰ ۵۴۰ ۰

دانلود پروژه چاه آزمایی


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۲۰:۵۹ ۰ ۱۲۱۸ ۸

دانلود پروژه جذب گاز


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۲:۳۲ ۰ ۸۰۰ ۱

شبیه سازی رسوب آسفالتین با استفاده از نرم افزار CMG


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۲:۱۵ ۰ ۹۱۲ ۰

بررسی آزمایشگاهی پدیده باریت سگ در چاه های نفتی


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۱:۵۴ ۰ ۴۸۸ ۰

نمونه گیرها


sajadfarangi ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۷ ۰ ۵۱۸ ۳

پروژه ی کدنویسی محاسبات آنی (Flash Calculation)


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰۴:۴۲ ۰ ۲۸۷۵ ۱۱