refinaryrig

آخرین مطالب پروژه های درسی مهندسی نفت

چگونه مثل استیو جابز سخنرانی کنیم؟


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۹:۴۹ ۰ ۱۵۹ ۰

پروژه عوامل بازدارنده خوردگی در صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۵:۳۸ ۰ ۲۷۴ ۰

درخواست مقاله


mohammad37 ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۲۱:۰۲ ۰ ۶۶۶ ۱

درخواست کمک


mahdi.1374 ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۲۱:۴۲ ۰ ۵۸۴ ۳

بررسی اثر ممانعت کننده ها بر روی رسوب آسفالتین


دنیا پناهپوری ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳:۰۵ ۰ ۶۵۴ ۱

پاورپوینت ازدیاد برداشت به روش میکروبی


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۲۱:۲۰ ۰ ۱۰۸۹ ۱

پروژه ازدیاد برداشت در کلمبیا


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰۵:۵۰ ۰ ۷۳۷ ۲

آموزش PDMS


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۱۴ ۰ ۶۱۷ ۰

پیشنهاد


جعفر زینلی ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۰۲:۴۵ ۰ ۶۵۱ ۰

دانلود پروژه چاه آزمایی


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۲۰:۵۹ ۰ ۱۳۶۰ ۸

دانلود پروژه جذب گاز


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۲:۳۲ ۰ ۹۳۱ ۱

شبیه سازی رسوب آسفالتین با استفاده از نرم افزار CMG


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۲:۱۵ ۰ ۱۰۵۱ ۰

بررسی آزمایشگاهی پدیده باریت سگ در چاه های نفتی


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۱:۵۴ ۰ ۵۳۳ ۰

نمونه گیرها


sajadfarangi ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۷ ۰ ۶۱۰ ۳

پروژه ی کدنویسی محاسبات آنی (Flash Calculation)


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰۴:۴۲ ۰ ۳۰۹۸ ۱۱