refinaryrig

آخرین مطالب پروژه های درسی مهندسی نفت

پروژه عوامل بازدارنده خوردگی در صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۵:۳۸ ۰ ۱۲۱ ۰

درخواست مقاله


mohammad37 ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۲۱:۰۲ ۰ ۵۰۳ ۱

درخواست کمک


mahdi.1374 ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۲۱:۴۲ ۰ ۴۱۱ ۳

بررسی اثر ممانعت کننده ها بر روی رسوب آسفالتین


دنیا پناهپوری ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۳:۰۵ ۰ ۴۹۳ ۱

پاورپوینت ازدیاد برداشت به روش میکروبی


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۲۱:۲۰ ۰ ۸۵۳ ۱

تهیه نمودن لوله حفاری


MR SAM ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۰ ۰ ۵۰۵ ۸

پروژه ازدیاد برداشت در کلمبیا


farshadjzadeh ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۰۵:۵۰ ۰ ۵۶۳ ۲

آزمایشگاه در تهران


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۱:۲۶ ۰ ۳۹۳ ۰

موضوع برای پایان نامه


MR SAM ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۶:۴۴ ۰ ۷۰۷ ۱۲

آموزش PDMS


miladabbasi3533 ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰۷:۱۴ ۰ ۴۵۶ ۰

پیشنهاد


جعفر زینلی ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ ۰۲:۴۵ ۰ ۴۷۶ ۰

دانلود پروژه چاه آزمایی


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۲۰:۵۹ ۰ ۱۱۳۱ ۸

دانلود پروژه جذب گاز


دنیا پناهپوری ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۲:۳۲ ۰ ۷۳۷ ۱

شبیه سازی رسوب آسفالتین با استفاده از نرم افزار CMG


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۲:۱۵ ۰ ۸۳۳ ۰

بررسی آزمایشگاهی پدیده باریت سگ در چاه های نفتی


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰۱:۵۴ ۰ ۴۶۲ ۰

نمونه گیرها


sajadfarangi ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۴:۳۷ ۰ ۴۸۶ ۳

پروژه ی کدنویسی محاسبات آنی (Flash Calculation)


مسعود قاسمی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰۴:۴۲ ۰ ۲۷۸۴ ۱۱