refinaryrig

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی (خواص سیالات)


معادله حالت مرتبه 3


yousef.oli ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۹:۱۶ ۰ ۸۶ ۲

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار WinProp


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۲:۴۹ ۰ ۱۱۵۶ ۰

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار PVTi


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۸ ۰ ۲۳۳۰ ۹

دانلود جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۱۴ ۰ ۵۶۴ ۲