refinaryrig

کلاس های آمادگی کنکور ارشد و دکترا

انجمن علمی مهندسان نفت ایران با بیش از ۸ سال سابقه افتخار برگزاری با کیفیت ترین کلاس های آمادگی کنکور ارشد و دکترا را برای شما عزیزان دارد. اساتید کنکوری همگی رتبه های برتر سنوات گذشته هستند که کنکور را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. کلاسهای کنکوری انجمن به صورت تضیمنی است و تا هر زمان که در کنکور نتیجه را بدست بیاورید می توانید در کلاس ها شرکت کنید. کلاس های کنکوری هم به صورت تکی و هم پکیجی قابل ثبت نام هستند. ثبت نام بیش از یک کلاس مشمول تخفیف در همه کلاس هاست. کلاس های پیش رو که هنوز فرصت ثبت نام دارند به شرح زیر هستند:
ثبت نام کلاس ها به صورت پکیج
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت پکیج گرایش حفاری
کنکور مهندسی نفت پکیج گرایش حفاری
شروع کلاس از ۹ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۴۵۰۰۰۰۰
تومان
۲۹۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت پکیج گرایش بهره برداری
کنکور مهندسی نفت پکیج گرایش بهره برداری
شروع کلاس از ۹ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۴۵۰۰۰۰۰
تومان
۲۹۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت پکیج گرایش مخازن هیدروکربنی
کنکور مهندسی نفت پکیج گرایش مخازن هیدروکربنی
شروع کلاس از ۹ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۴۵۰۰۰۰۰
تومان
۲۹۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت پکیج کنکور دکترا
کنکور مهندسی نفت پکیج کنکور دکترا
شروع کلاس از ۹ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۴۰۰۰۰۰۰
تومان
۲۶۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت پکیج گرایش اکتشاف
کنکور مهندسی نفت پکیج گرایش اکتشاف
شروع کلاس از ۹ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۴۵۰۰۰۰۰
تومان
۲۹۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
ثبت نام کلاس ها به صورت تکدرس
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس خواص سنگ
کنکور مهندسی نفت درس خواص سنگ
شروع کلاس از ۱۰ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس پتروفیزیک
کنکور مهندسی نفت درس پتروفیزیک
شروع کلاس از ۱۰ مهر
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس ژئوفیزیک
کنکور مهندسی نفت درس ژئوفیزیک
شروع کلاس از ۲۴ مهر
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس خواص سیال
کنکور مهندسی نفت درس خواص سیال
شروع کلاس از ۲۹ آبان
۳۵٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۲۵۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس مخزن ۱
کنکور مهندسی نفت درس مخزن ۱
شروع کلاس از ۱۳ آذر
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس چاه آزمایی
کنکور مهندسی نفت درس چاه آزمایی
شروع کلاس از ۲۷ آذر
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس ژئوشیمی آلی
کنکور مهندسی نفت درس ژئوشیمی آلی
شروع کلاس از ۲۷ آذر
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس حفاری ۱
کنکور مهندسی نفت درس حفاری ۱
شروع کلاس از ۱۱ دی
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس مخزن ۲
کنکور مهندسی نفت درس مخزن ۲
شروع کلاس از ۲۵ دی
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس حفاری ۲ گل و سیمان حفاری
کنکور مهندسی نفت درس حفاری ۲ گل و سیمان حفاری
شروع کلاس از ۲۵ دی
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی رسوبی تحت الارضی و نفت ایران
کنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی رسوبی تحت الارضی و نفت ایران
شروع کلاس از ۲۵ دی
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۱۰۰۰۰۰۰
تومان
۷۰۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس بهره برداری
کنکور مهندسی نفت درس بهره برداری
شروع کلاس از ۹ بهمن
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس چاه پیمایی
کنکور مهندسی نفت درس چاه پیمایی
شروع کلاس از ۲۳ بهمن
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس مکانیک سیالات دوفازی
کنکور مهندسی نفت درس مکانیک سیالات دوفازی
شروع کلاس از ۷ اسفند
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی ساختمانی
کنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی ساختمانی
شروع کلاس از ۲۱ اسفند
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
در حال ثبت نامکنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی عمومی و نفت
کنکور مهندسی نفت درس زمین شناسی عمومی و نفت
شروع کلاس از ۵ فروردین
۳۰٪ تخفیف ویژه یک نفر
۵۰۰۰۰۰
تومان
۳۵۰۰۰۰
تومان
جزییات / ثبت نام
زمانبندی منحصر بفرد
زمان برگزاری کلاس های کنکوری انجمن به گونه ای طراحی شده تا هر کدام از درس های اصلی طی دو هفته تمام شود. این زمانبندی غیر فشرده کمک می کند تا پا به پای کلاس پیش بروید و بتوانید همزمان تست های مربوط به هر درس را بزنید و با استاد درس رفع اشکال کنید. زمان برگزاری هر کلاس پنجشنبه و جمعه است که باعث می شود دانشجویان و شاغلین در صنعت بتوانند بدون تداخل برنامه در کلاس ها شرکت کنند.
برگزاری کلاس در شهر شما، در خانه شما
کلاس های کنکور به صورت کاملا آنلاین برگزار می شوند. در هر جای دنیا و ایران که باشید تنها با وارد شدن به سامانه آموزش انجمن مهندسان نفت ایران می توانید در ساعت مقرر به پنل آنلاین وصل شده و در کلاس شرکت کنید.
در این پنل علاوه بر صفحه مانیتور استاد، صدا و تصویر و همچنین تخته او را می توانید ببینید. به علاوه می توانید از استاد اجازه بگیرید و سوال خود را مطرح کنید. این آموزش ها روی سامانه آنلاین ذخیره می شوند و تا زمان برگزاری کنکور می توانید مجدد به سامانه مراجعه کنید و بخش های قبلی را تماشا کنید. به این ترتیب آموزش ها به صورت مادام در ذهن شما باقی می ماند چون به هنگام فراموشی می توانید مراجعه کنید و مجدد از آموزش ها استفاده کنید. دوره های آنلاین باعث کاهش هزینه های برگزاری و هزینه های دانش پژوهان می شود. به علاوه کلاس های کنکوری انجمن مهندسان نفت به ما کمک می کند از ظرفیت اساتید خبره در سراسر ایران و جهان بهره بگیریم و بتوانیم با کمترین هزینه دانش پژوهان را از آن ها بهره مند کنیم.
گارانتی کلاس ها
کلیه افرادی که در کلاس های کنکور شرکت می کنند می توانند در صورت تکرار کلاس در کلاس های بعدی نیز شرکت کنند. این تکرار می تواند در کلاس های کنکوری یک سال و یا سال بعد اتفاق بیفتد. به این ترتیب تا زمان قبولی و کسب نتیجه دلخواه با شما همراه خواهیم بود.
در دوره های آموزش صنعت نفت که به صورت آنلاین برگزار می شود بدون نصب هیچ گونه نرم افزار اضافه و تنها با داشتن اینترنت و وارد شدن به سامانه طراحی شده انجمن مهندسان نفت ایران می توانید در کلاس ها شرکت کنید. حداقل شرایط برای شرکت در کلاس ها یک اینترنت با حداقل سرعت 512Kbps یا اینترنت موبایل 3G است. برای مشاهده کلاس ها و یا فایل های ضبط شده به هیچ گونه نرم افزار جانبی نیاز نیست و تنها داشتن گوگل کروم یا فایرفاکس کفایت میکند.
قبل از برگزاری هر دوره امکان شرکت در یک جلسه تست به شما داده می شود تا بتوانید امکانات موجود خود را ارزیابی کنید.
تخفیفات ویژه برای ثبت نام در کلاس ها شامل تخفیف دانشجویی، تخفیف ثبت نام چند کلاس، تخفیف ثبت نام گروهی، تخفیف انجمن علمی دانشگاه ها و تخفیفات مناسبتی است.
برای اعمال تخفیف در شهریه کلاس ها باید در آن ها ثبت نام کنید و سپس مدارک مربوط به تخفیف را برای ما ارسال کنید تا مبلغ نهایی را در فاکتور شما اعمال کنیم.
برای بهره مندی از تخفیفات مناسبتی می توانید ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید:

سوالی دارید؟ پشتیبانی ما آماده ارایه مشاوره رایگان به شما هستند!