انجمن علمی مهندسان نفت ایران

ترجمه تخصصی متون
توسط کانون مترجمان نفت و شیمی

تنها یک کلیک تا بزرگترین کتابخانه آنلاین نفت و گاز و پتروشیمی

»
«برای استفاده از تمام امکانات و مطالب انجمن به جمع 34155 عضو سایت بپیوندید! ثبت نام
کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت

کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۳/۱۱/۱۳۹۱، ۱۲:۱۸ ساعت
در این تاپیک قصد داریم کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت را قرار بدهیم. به جرات می توان گفت این لیست از مهمترین منابع کنکور ارشد مهندسی نفت است.
این لیست به فراخور وقت و منابع ما بتدریج روی سایت قرار خواهند گرفت.پس از قرار گرفتن هر موضوع در سایت این پست ویرایش میشود و لینک به آن موضوع داده میشود. از کاربران گرامی دعوت می شود تا چنانچه یک یا تعدادی از منابع را دارند نسبت به تکمیل این تاپیک ما را یاری کنند.
توجه : مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند در سال اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
لیست به شرح زیر می باشد:

بخش اول: منابع فارسی

خواص سنگ: دکتر رستمی دانشگاه تهران
خواص سنگ: دکتر شادی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
خواص سنگ: دکتر سالاریه دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
خواص سنگ: دکتر غضنفری دانشگاه صنعتی شریف دانلود : کلیک
خواص سنگ: دکتر گرامی پژوهشکده صنعت نفت - دانلود : لینک
خواص سنگ: مهندس مجدی یزدی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
خواص سنگ: دانشگاه تگزاس - دانلود : لینک

خواص سبالات: دکتر غضنفری دانشگاه شریف
خواص سیالات: دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود :
لینک
خواص سیالات: دکتر نجیبی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : لینک

حفاری 1: دکتر نخعی دانشگاه تهران
حفاری 1: دکتر جمشیدی دانشگاه شریف

حفاری 1: دکتر شادی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
حفاری 1: دکتر هاشمی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
حفاری 1: دکتر علیزاده دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
حفاری 1: دکتر شهبازی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : لینک
حفاری 1: مهندس برادران دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : لینک
حفاری 1و2 : دکتر کریمی دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانلود : کلیک
حفاری 2: دکتر نخعی دانشگاه تهران
حفاری 2: دکتر جمشیدی دانشگاه شریف

حفاری 2: مهندس برادران دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : لینک
حفاری 2: دکتر هاشمی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
حفاری 2: دکتر شادی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
سیمان حفاری: مهندس صالحی کسایی مناطق نفتخیز جنوب
سیمان کاری: مهندس برادران دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
گل حفاری: مهندس برادران دانشگاه صنعتی امیر کبیر
گل حفاری: مهندس روحی دانشگاه آزاد امیدیه - دانلود : کلیک
سیمان کاری - ترجمه فارسی Applied Drilling Engineering (فصل اول)

بهره برداری: دکترامین شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد - دانلود :
کلیک
بهره برداری: دکتر پور افشاری دانشگاه تهران - دانلود : کلیک
بهره برداری: دکتر علیزاده دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : لینک
بهره برداری: دکتر مقدسی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
بهره برداری: مهندس قبادی مناطق نفتخیز جنوب - دانلود : کلیک

آسیب مخزن: دکتر مقدسی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
اسیدکاری: دکتر مقدسی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
اسیدکاری: دکتر پور افشاری دانشگاه تهران - دانلود : کلیک

کتاب مکانیک سیالات دوفازی: دکتر وطنی دانشگاه تهران - دانلود : کلیک

مخزن 1: دکتر مسیحی دانشگاه شریف
مخزن 1: دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود :
کلیک
مخزن 1: دکتر غضنفری دانشگاه صنعتی شریف - دانلود : کلیک
مخزن 1: دکتر شهبازی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
مخزن 1و2 : دکتر علیزاده دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
مخزن 2: دکتر عاشوری دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
ترجمه فارسی کتاب Reservoir Engineering Handbook - Ahmed Tarek لینک دانلود : لینک

نمودارگیری چاه: دکترامین شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد - دانلود : لینک
نمودارگیری چاه: دکتر رضایی - دانلود : کلیک
نمودارگیری چاه: دکتر ریاحی دانشگاه تهران
نمودارگیری چاه: مهندس حیدری مناطق نفتخیز جنوب - دانلود : کلیک
کتاب چاه پیمایی: دکتر رمضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک

چاه آزمایی: دکتر علیزاده دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
چاه آزمایی: دکتر جمشیدی دانشگاه شریف- دانلود : کلیک
چاه آزمایی: دکتر گرامی پژوهشکده صنعت نفت - دانلود : کلیک
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده دانشگاه صنعت نفت - دانلود : بخش اول - بخش دوم
چاه آزمایی: دکتر هاشمی دانشگاه صنعت نفت دانلود : کلیک
چاه آزمایی: دکتر هجری دانشگاه صنعتی شریف - دانلود : کلیک

ازدیاد برداشت: دکتر خراط دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
شبیه سازی مخزن: دکتر خراط دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
تخمین مخازن درچاه های اکتشافی: دکتر عاشوری دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
کنترل فوران چاه: مهندس سرشوق مناطق نفتخیز جنوب
سنگ های رسوبی: دکتر ربانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ژئوفیزیک اکتشافی: دکتر پیروز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمین شناسی عمومی
کتاب زمین شناسی نفت: دکتر رضایی - دانلود : کلیک
زمین شناسی نفت: دکتر بهرامی
زمین شناسی نفت: دکتر مقتدری
زمین شناسی نفت: دکتر امیر بختیار دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی نفت : دکتر محمود فرخ پی - دانلود : کلیک

انتقال جرم دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
کنترل فرایند دانشگاه صنعتی شریف - دانلود : کلیک
انتقال حرارت دانشگاه صنعتی شریف
انتقال حرارت: دکتر نبهانی دانشگاه صنعت نفت

مکانیک سیالات 1 دانشگاه خواجه نصیر - دانلود : کلیک
مکانیک سیالات 1 دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
مکانیک سیالات 1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانلود : کلیک
مکانیک سیالات 1: دکتر سامانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مکانیک سیالات 2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانلود : کلیک
ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف - دانلود : کلیک

موازنه ماده و انرژی: دکتر خراط دانشگاه صنعت نفت دانلود : کلیک

کاربرد ریاضیات: دکتر خراط دانشگاه صنعت نفت
کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی دانشگاه صنعت نفت

ریاضیات مهندسی دانشگاه صنعتی شریف
ریاضیات مهندسی دانشگاه خواجه نصیر - دانلود : کلیک
ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی دانشگاه صنعت نفت

معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی دانشگاه صنعت نفت - دانلود : کلیک
معادلات دیفرانسیل دانشگاه خواجه نصیر
معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ریاضی 2 : دکتر مسلمی دانشگاه صنعت نفت
ریاضی 1و2 دانشگاه صنعتی شریف - دانلود : کلیک
ریاضی 1و2 دانشگاه خواجه نصیر
ریاضی 1و2 : دکتر نیکوکار دانشگاه صنعتی امیر کبیر


بخش دوم منابع لاتین


Applied Drilling Engineering - دانلود : کلیک
Applied Petroleum Reservoir Engineering - Craft - دانلود : کلیک
Applied Reservoir Engineering Vol1 - Smith
Applied Reservoir Engineering Vol2 - Smith
Advanced Blowout & Well Control – Grace - لینک دانلود : کلیک
Drilling Eng Workbook - Baker Hughes - لینک دانلود : کلیک
Fundamentals of Reservoir Engineering - Dake
Fundamentals of Formation Testing - Schlumberger
Hydrocarbon Phase Behavior - Ahmed Tarek
Handbook of Porous_Media - Kambiz Vafai
Petroleum Reservoir Engineering physical properties - Amyx
PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids - Danesh
Reservoir Engineering Handbook - Ahmed Tarek دانلود : لینک
The Properties of Petroleum Fluids - McCain دانلود : کلیک
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۸/۰۸/۱۳۹۲، ۱۴:۳۴ توسط همایون قاسمی.)
سجاد-امیرنیا
کاربر عادی

2
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۰۷/۰۷/۱۳۹۲، ۳:۰۲ ساعت
با تشکر از زحمات شما....در ارتباط با درس نمودارگیری سوالی پیش اومده:جزوه تایپ شده مهندس نادری همون جزوه دکتر رضایی هستش؟

 
hamedjenabzadeh
کاربر عادی

3
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۳/۰۴/۱۳۹۳، ۰:۱۶ ساعت
با سلام و عرض تشکر
چرا برخی از پیشنهادات لینک دانلود ندارند؟
آیا راهی برای بدست آودنشان هست؟
با تشکر
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۳/۰۴/۱۳۹۳، ۰:۵۴ ساعت
سلام.
چون یا فرصت آپلود پیش نیامده و یا فایل ها در دسترس نیستند
eidoo
کاربر عادی

5
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۳۰/۰۶/۱۳۹۳، ۲:۰۵ ساعت
درود بر شما و سپاس به خاطر سایت خوب و مطالبی که در اختیار قرار میدهید.
arman3z
کاربر عادی

6
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۲۵/۰۷/۱۳۹۳، ۱۵:۱۳ ساعت
با سلام 
توی منابع لاتین جای کتاب سیمانکار نوشته اسمیت خالیه
لطفا لینکش رو بزارید
911113093
کاربر عادی

7
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۳۰/۰۷/۱۳۹۳، ۰:۰۸ ساعت
دررررررررررود و تشکر بسیار .فوقالعاده بود
amirali72
کاربر عادی

8
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۰۱/۰۸/۱۳۹۳، ۱:۴۹ ساعت
سلام.مرسی
mamali7119
کاربر عادی

9
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۰۱/۰۸/۱۳۹۳، ۱۷:۴۷ ساعت
خیلی عالیه.
فقط راجع به زمین شناسی ساختمانی جزوه ای نداریم؟؟؟
چی بخونیم واسش؟
william
کاربر عادی

10
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۲۴/۰۸/۱۳۹۳، ۲۰:۳۲ ساعت
باسلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان
دوستان اگر کسی فایل صوتی تدریس اساتید درمورد درس نمودارگیری داره برام بفرسته
********@yahoo.com
مرسی
(آخرین تغییر در ارسال: ۲۵/۰۸/۱۳۹۳، ۱۳:۰۴ توسط همایون قاسمی.)
maryamalidady
کاربر عادی

11
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۲۵/۰۸/۱۳۹۳، ۱۳:۰۹ ساعت
سلام میشه این جزوه هارو هم بزارید؟
زمین ساخت دکتر شکاری فرد
بهره برداری دکتر خامه چی

ژئوفیزیک دکتر جواهریان
ممنونم

 
faribofaribfari
کاربر عادی

12
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۵/۰۹/۱۳۹۳، ۱:۴۶ ساعت
ممنون ازتون
دوستان کسی جزوه نمودارگیری دکتر ریاحی رو نداره؟
nima_as
کاربر عادی

13
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۹/۰۹/۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ساعت
(۱۵/۰۹/۱۳۹۳، ۱:۴۶)'faribofaribfari' نوشته:

ممنون ازتون
دوستان کسی جزوه نمودارگیری دکتر ریاحی رو نداره؟

 


نمودار گیری امین شهیدی ورژن جدید ندارید؟
 
حسین مهدی
کاربر عادی

14
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۲۳/۱۱/۱۳۹۳، ۱۴:۵۸ ساعت
سلام این کتابا رو به ترتیب اولویت قرار دادید؟اگه میشه لطفا اولویت ها رو هم ذکر کنید.ممنون
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۲۳/۱۱/۱۳۹۳، ۲۱:۲۵ ساعت
این منابع به هیچ وجه به ترتیب اولویت نیست! این لیست ظرف یک ماه آینده اصلاح خواهد شد.

 
(آخرین تغییر در ارسال: ۲۳/۱۱/۱۳۹۳، ۲۱:۲۵ توسط همایون قاسمی.)
H1R6G10
کاربر فعال

16
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۵/۱۲/۱۳۹۳، ۸:۲۹ ساعت
salam
ag lotf konido jozveye haffari2 Dr Nakhaii ro bzarid mamnun misham
amiradolf
کاربر فعال

17
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۳۰/۰۳/۱۳۹۴، ۱۴:۴۶ ساعت
خیلی متشکرم بابت زحماتتون
reza-shirazpetrol
کاربر عادی

18
RE: کتاب های مهم و مرجع و جزوات اساتید مطرح رشته مهندسی نفت
۱۱/۰۶/۱۳۹۴، ۱۳:۳۲ ساعت
با تشکر فراوان از شما
خیییییییییییلی عالیه
لطفاً لینک های موارد زیر را اصلاح فرمایید.
1- حفاری 1 دکتر شهبازی
2- حفاری 1 و 2 دکتر کریمی (با هنر کرمان)
3- چاه آزمایی دکتر هاشمی
.با تشکر مجدد.

 

 

 
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱/۰۶/۱۳۹۴، ۱۳:۳۴ توسط reza-shirazpetrol.)

کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان
تاپیک های مهم انجمن

برای دریافت مهم ترین مطالب
به کانال تلگرامی انجمن بپیوندید!
© 1390-1396 کلیه حقوق برای انجمن مهندسان نفت ایران محفوظ است.هر گونه کپی برداری و انتشار محتوای رایگان سایت بدون ذکر منبع و یا محتوای غیر رایگان به هر شکل، ممنوع است.