refinaryrig

آخرین مطالب پرسش های علمی

تقطیر چند جزیی


pezhman sna ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۵ ۰ ۳۷۷ ۰

کد متلب


mojtaba93 ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۱۲:۰۲ ۰ ۵۴۲ ۰

سکشن های حفاری


zagrosman ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۱۱:۳۹ ۰ ۴۱۶ ۰

مته های حفاری


saeid gashtasebi ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۱ ۰ ۴۵۶ ۰

کتاب کاربردی


rezaahmadkerati ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ ۱۳:۵۵ ۰ ۴۵۶ ۱

کتاب مفید


rezaahmadkerati ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ ۱۳:۵۴ ۰ ۳۵۶ ۰

راهنمایی درسی درس سیالات دو فازی


شاهین125 ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۲۱:۱۲ ۰ ۳۴۳ ۰

آشنایی با نفت


hrebtekar ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ ۱۳:۵۰ ۰ ۵۳۶ ۳

ارشد


rvent ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ ۱۶:۰۹ ۰ ۴۵۷ ۰

انواع نسبت گاز به نفت


tidli ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۰:۰۶ ۰ ۳۰۵۸ ۲

sonic log


دنیا پناهپوری ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ ۲۳:۲۱ ۰ ۶۹۰ ۱

سوال بسیار بسیار فوری ..


gariboys ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۴:۵۱ ۰ ۵۳۸ ۲

کمک در درس مهندسی مخزن


mohammad jelveh ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ۱۵:۳۵ ۰ ۳۹۷ ۱

موضوع مقاله


شیدا ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۲۲:۵۲ ۰ ۷۷۸ ۶

offshore drilling and completion


nedallica ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ ۱۷:۵۵ ۰ ۷۰۱ ۱

معلومات experimental PVTدرخواست شده توسط sinsin


Milad1991 ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ ۱۶:۵۶ ۰ ۸۹۶ ۲

رفع اشکال دروس عمومی


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۰۱:۵۸ ۰ ۸۸۰ ۹

مکانیک سیالات دوفازی معادله SRK


in-mf ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ ۰۹:۰۳ ۰ ۱۱۵۲ ۰

رفع اشکال


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۰۱:۱۰ ۰ ۹۰۴ ۴