refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

بررسی اثر ممانعت کنندگی تزریق گاز دی اکسیدکربن بر رسوب آسفالتین


۰ ۶۵۹ ۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰۵:۴۷

برسی اثر تزریق گاز دی اکسیدکربن بر رسوب آسفالتین در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران

چکیده:

به منظور ازدیاد برداشت، تشدید میگردد. گاز دیاکسیدکربن یکی از گازهای پرکاربرد در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی است که با برهمزدن تعادل ترمودینامیکی حاکم بر مخزن سبب افزایش رسوب آسفالتین می گردد. در این مطالعه اثر تزریق گاز دیاکسیدکربن و تأثیر تزریق کسر مولیهای مختلف گاز بر نفت یکی از مخازن نفتی جنوب ایران و تأثیرات آن بر رسوب آسفالتین مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از یکی از نرمافزارهای تجاری، مدل سیال و مدل رسوب 225°F آسفالتین در مخزن نفتی شبیه سازی و سپس این مدل با اطلاعات آزمایشگاهی انطباق داده شد.

در دمای ثابت تزریق گاز برای دو حالت مختلف انجام شد. در حالت اول در کسر مولیهای مختلف گاز تزریقی، رابطه بین رسوب آسفالتین با فشار و حالت دیگر رابطه بین رسوب آسفالتین با کسر مولی گاز تزریقی در اثر تغییر دادن فشار بررسی شد. در این مطالعه دیده شد در بازه معینی از کسر مولی گاز تزریقی، انحلال پذیری رسوب آسفالتین در نفت افزایش پیدا کرد و تزریق گاز دیاکسیدکربن اثر بازدارنده در مقابل تشکیل رسوب آسفالتین نشان داد.

مهشید رجبی 1، شاهین کُرد 2*، محمد مسعودی 3، صادق سلمانی 4
1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهره برداری از منابع نفت، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
2 استادیار دانشکده مهندسی نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
3 کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
4 کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

فایل پیوست ۱
نام فایل: nicec16 595.pdf
حجم: 314,4 کیلوبایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۹
رمز: iran-spe.com

راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

sina.oli
عضو فعال
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفتبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

72398
0