refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نفت سال 1395


۰ ۱۵۴۴ ۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ۰۸:۳۱
ظرفیت پذیرش ارشد نفت به شرح زیر اعلام می گردد:
ظرفیت های سال ۱۳۹۵
مهندسی مخازن هیدروکربنی
مهندسی حفاری و بهره برداری
مهندسی اکتشاف
روزانه مهندسی مخزن = 113 نفر
شبانه مهندسی مخزن = 33 نفر
خودگردان مهندسی مخزن = 51 نفر
==================
مجموع مهندسی مخزن = 197 نفر
روزانه مهندسی حفاری = 32 نفر
روزانه مهندسی بهره برداری = 35 نفر
------------------
مجموع روزانه مهندسی حفاری و بهره برداری = 67 نفر
------------------
شبانه مهندسی حفاری = 11 نفر
شبانه مهندسی بهره برداری = 12 نفر
------------------
مجموع شبانه مهندسی حفاری و بهره برداری = 23 نفر
------------------
خودگردان مهندسی حفاری و بهره برداری = 35 نفر
==================
مجموع مهندسی حفاری و بهره برداری = 125 نفر
روزانه مهندسی اکتشاف = 56 نفر
شبانه مهندسی اکتشاف = 27 نفر
خودگردان مهندسی اکتشاف = 5 نفر
==================
مجموع مهندسی اکتشاف = 88 نفر
 
ظرفیت های سال ۱۳۹۵
مهندسی مخازن هیدروکربنیمهندسی حفاری و بهره برداریمهندسی اکتشاف
روزانه مهندسی مخزن = 116 نفر
شبانه مهندسی مخزن = 28 نفر
خودگردان مهندسی مخزن = 40 نفر
==================
مجموع مهندسی مخزن = 184 نفر
روزانه مهندسی حفاری = 34 نفر
روزانه مهندسی بهره برداری = 35 نفر
------------------
مجموع روزانه مهندسی حفاری و بهره برداری = 69 نفر
------------------
شبانه مهندسی حفاری = 8 نفر
شبانه مهندسی بهره برداری = 6 نفر
------------------
مجموع شبانه مهندسی حفاری و بهره برداری = 14 نفر
------------------
خودگردان مهندسی بهره برداری = 20 نفر
==================
مجموع مهندسی حفاری و بهره برداری = 103 نفر
 
روزانه مهندسی اکتشاف = 54 نفر
شبانه مهندسی اکتشاف = 20 نفر
خودگردان مهندسی اکتشاف = 8 نفر
==================
مجموع مهندسی اکتشاف = 82 نفر
 

مهندسی مخازن هیدروکربنی

مهندسی حفاری و بهره برداریمهندسی اکتشاف نفت


 

همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

24451
0