refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

موارد ایمنی در مواجهه با گاز سولفید هیدروژنH2S


۰ ۱۱۶۲ ۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۲:۵۲
موارد ایمنی در مواجهه با گاز سولفید هیدروژنH2Sهمایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

20427
0