refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

پیش بینی فشار bottomhole در FL علت چاه چند عمودی با استفاده از فی ARTI شبکه های عصبی


۰ ۳۰۴ ۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۰۹:۵۲
پیش بینی فشار bottomhole در FL علت چاه چند عمودی با استفاده از فی ARTI شبکه های عصبی مصنوعی
چکیده
در طول سال، پیش بینی دقیق از افت فشار از اهمیت حیاتی در عمودی FL علت چاه های نفت چند به منظور طراحی یک رشته تولید موثر و انتخاب استراتژی تولید بهینه شده است. دانشمندان و محققان مختلف همبستگی و مدل های مکانیکی برای این منظور از سال 1950، که بسیاری از آنها به طور گسترده در صنعت استفاده می شود پیشنهاد کرده اند. اما با وجود پیشرفت های اخیر در تکنیک های پیش بینی فشار، بسیاری از این مدل ها موفق به ارائه دقت مورد نظر از افت فشار، و بهبود بیشتر است که هنوز هم مورد نیاز است. این مطالعه یک مدل ARTI فی اجتماعی شبکه های عصبی (ANN) در پیش بینی از فشار bottomhole FL توجه و در نتیجه افت فشار در FL علت چاه چند عمودی ارائه شده است. مدل توسعه داده شد و تست با استفاده از داده میدانی پوشش طیف گسترده ای از متغیرهای. در مجموع 413 فی مجموعه داده های میدانی جمع آوری شده از زمینه های ایران برای توسعه مدل ANN استفاده شد. این مجموعه داده در نسبت 4 به مجموعه آموزش و برآورد و آزمون تقسیم شدند: 1: 1. نتایج نشان داد که مدل پژوهش قابل توجهی به طور بهتر تمام روش های موجود و پیش بینی با دقت بالاتر، حدود 3.5٪ مطلق خطا متوسط ​​درصد و 0.9222 همبستگی ضریب فراهم می کند.

hoberfor

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

22947
0