refinaryrig

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی (آموزش)


آموزش ویدیویی نرم افزار چاه آزمایی سفیر Saphir


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۸ ۰ ۲۹۷۸ ۸

آموزش ویدیویی نرم افزار اکسل با رویکرد مهندسی نفت


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸:۴۳ ۱ ۲۷۰۴ ۱

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار متلب


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۵:۱۷ ۱ ۲۲۴۸ ۵

دانلود آموزش ویدیویی GUI در متلب


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۴:۵۱ ۱ ۹۱۲ ۰

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار WinProp


همایون قاسمی ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۲:۴۹ ۰ ۱۳۴۵ ۰

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار PVTi


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۸ ۰ ۲۶۷۴ ۹

آموزش رایگان FLOGRID اکلیپس user manual


همایون قاسمی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۵ ۰ ۱۰۱۴ ۱

آموزش رایگان FLOGRID اکلیپس user manual


همایون قاسمی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۵ ۰ ۱۴۷۷ ۲

دانلودجزوه فارسی آموزش نرم افزار Pipephase


دنیا پناهپوری ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۲۱:۴۹ ۰ ۴۷۲۵ ۳

نرم افزار ECLIPSE زبان اصلی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۱۲:۴۹ ۰ ۱۵۶۶ ۲

اسلاید موازنه کلیه فصول


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ ۱۵:۵۶ ۰ ۱۱۴۵ ۴