refinaryrig

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی (welltest)


آموزش ویدیویی نرم افزار چاه آزمایی سفیر Saphir


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۸ ۰ ۵۶۰۱ ۸

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۱ ۱۶۳۲ ۱

دانلود نرم افزار چاه ازمایی پنسیس 3.5 همراه با کرک


دنیا پناهپوری ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۱۱:۳۳ ۱ ۲۸۱۴ ۰

دانلود نرم افزارچاه ازمایی پنسیس Pansystem


دنیا پناهپوری ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۲ ۰ ۲۹۹۶ ۲