refinaryrig

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی (welltest )


آموزش ویدیویی نرم افزار چاه آزمایی سفیر Saphir


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۸ ۰ ۵۵۹۹ ۸

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۱ ۱۶۲۶ ۱

دانلود نرم افزار چاه ازمایی پنسیس 3.5 همراه با کرک


دنیا پناهپوری ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۱۱:۳۳ ۱ ۲۸۱۰ ۰

دانلود نرم افزارچاه ازمایی پنسیس Pansystem


دنیا پناهپوری ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۲ ۰ ۲۹۹۵ ۲