refinaryrig

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی (welltest )


آموزش ویدیویی نرم افزار چاه آزمایی سفیر Saphir


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۸ ۰ ۳۵۳۷ ۸

دانلود جزوه چاه ازمایی (ولتست) پیشرفته دکتر هاشمی


جواد فرزانه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۰:۴۳ ۰ ۷۲۹ ۰

دانلود نرم افزار چاه ازمایی پنسیس 3.5 همراه با کرک


دنیا پناهپوری ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۱۱:۳۳ ۱ ۲۰۷۰ ۰

دانلود نرم افزارچاه ازمایی پنسیس Pansystem


دنیا پناهپوری ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۲ ۰ ۲۰۱۳ ۲