refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

-
۲۱
۲۲

روشهای تصفیه مواد نفتی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۵ ۰ ۶۱۲ ۰

آماک (طرح زیست محیطی صنعت نفت ایران)


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۵۲ ۰ ۱۱۶۹ ۰

انواع گاز طبیعی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۴۷ ۰ ۷۴۶ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


narnix ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۱۵:۲۶ ۰ ۵۴۵ ۰

تاریخچه نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۱۴:۲۰ ۰ ۱۱۲۷ ۰

حفاری کانال پلاسما


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۵۰ ۰ ۱۶۲۵ ۰

فناوری حفاری UBD - زیر فشار تعادل مخزن


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۸ ۰ ۴۳۶۵ ۱

گل حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۳۵ ۰ ۲۸۱۵ ۲

انواع روش های حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۷ ۰ ۴۷۹۶ ۰

زمین شناسی نفت ایران - سازند های ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۵ ۱ ۶۸۶۵ ۲

واژگان تخصصی نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۴ ۰ ۹۵۲ ۰

آشنایی با نرم افزار GIS


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۹:۳۹ ۰ ۱۲۵۵۰ ۰

مراحل شیرین سازی گاز


ربات خبرنگار ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۷:۲۶ ۰ ۴۶۲۴ ۱

امکان درمان تومورها با نانوقفس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۳۵۰ ۰

استفاده از یدید مس برای کشتن ویروس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۴ ۰ ۳۹۸ ۰

انواع گل حفاری


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۶۸۰ ۰

سیمان منیزیتی حفاری (مگنست)


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۱ ۰ ۱۳۹۱ ۰

ازدیاد برداشت


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳ ۰ ۷۹۶ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۹ ۰ ۲۹۵۳ ۰

لیست میادین نفتی و گازی ایران


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۶ ۰ ۱۳۶۰ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۴۵ ۰ ۱۵۱۴ ۱

دیکشنری اصطلاحات صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۷۷۴۳ ۱

تمام علائم و سیمبول های مربوط به میادین نفتی و کازی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۴ ۰ ۱۰۹۳ ۰

معرفی انواع چاه ها


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۲ ۱ ۴۵۸۴ ۱

انواع لوله های جداری casing types


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۲۵ ۱ ۱۷۰۴۴ ۱

معرفی گرایش مخزن مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۶ ۰ ۹۶۹ ۰

معرفی گرایش حفاری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۰ ۰ ۷۵۲ ۰

معرفی گرایش اکتشاف مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۷ ۰ ۸۴۳ ۰

معرفی رشته مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ ۰ ۷۶۳ ۰

معرفی گرایش بهره برداری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۰ ۰ ۷۷۴ ۰

آشنایی با فراز آوری با گاز


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۲ ۰ ۵۴۳۳ ۲
-
۲۱
۲۲