refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

دانلود آموزش ویدیویی نرم افزار PVTi


۰ ۵۹۷۶ ۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۱:۲۸

خلاصه:

ماژول PVTi از بسته نرم افزاری Eclipse نرم افزار قدرتمند خواص سیال مخزن بوده که توسط شرکت Schlumberge معرفی شده است. این نرم افزارها بسته ای بر اساس معادلات حالت می باشند که به منظور ایجاد اطلاعات PVTاز اطلاعات آزمایشگاهی سیالات مخزن تهیه شده است. در این نرم افزار با استفاده از داده های آزمایشگاهی نظیر فشار، دما، حجم نسبی، نسبت مولی و… و با استفاده از معادله حالت، نمودارهای مختلف سیال بر اساس محاسبات خود نرم افزار رسم میشود. سپس با استفاده از داده های آزمایشگاهی که در اختیار داریم، نمودارهای رسم شده توسط نرم افزار بر داده های واقعی منطبق میشود .به این کار به اصطلاح Matchگیری گفته میشود. این انطباق با استفاده از تغییر در پارامترها و وزن دهی انجام می گیرد. در این نرم افزار امکان انتخاب چندین معادله حالت، استفاده از معادلات مختلف برای ویسکوزیته و نیز امکان تنظیم (tune) نمودن معادلات، با دادههای آزمایشگاهی نیز وجود دارد. در انتها می توان داده های PVTرا به فرم مناسب برای شبیه سازی های مخزن مانند نرم افزارهای (Imex &Gem)CMG و Eclipseخروجی گرفت.

 

توانایی های نرم افزار:

یکی از پارامترهای بسیار مهم جهت نیل به اهداف مورد نظر در مدیریت صحیح بر مخازن هیدروکربوری، داشتن روابط فشار ، حجم،و دما (PVT) سیالات مخزن است. با توجه به رفتار پیچیده فازی هیدروکربن ها و حرکت سیال در محیطمتخلخل و تغییرفاز سیالهنگام عبور از محیط متخلخل و رسیدن به دهانه ی چاه و در نهایت سطح زمین سعی شده است تا در اغلب مخازن از همان ابتدایشروع تولید از مخزن، تا حد امکان آزمایشات PVTبرروی سیالات مخزن انجام گیرد. با افزایش عمر تولید از مخازن ، فشار آنهاکاهش یافته و موجب بروز مشکلاتی در امر تولید و همچنین تغییراتی در ویژگی های مربوط به سیالات هیدروکربوری خواهد شد. به منظور مدل کردن اطلاعات اولیه PVTدر فشار و دمای مورد نظر و آنالیز سیال مخزن در شرایط دلخواه ، داشتن نرم افزار آنالیزروابط فشار ، حجم و دما امری کاملا ضروری است. خواص فیزیکی مخلوط هیدروکربور که در حالت مایع در شرایط اولیه مخزنوجود دارد به وسیله ی آزمایش  PVTو آنالیز آن از نمونه سیال مخزن تعیین میگردد. برای بررسی خواص نفت ، میتوان کلیه ی داده های آزمایشگاهی شامل ترکیب سیال ، آزمایش انبساط در ترکیب ثابت(Constant Composition Expansion) یا همان CCEآزمایش انبساط مرحله ای یادیفرانسیلی(Differential Liberation)  یا همان  DLمربوط به نمونه سیال را با نرم افزارهای PVTsimو PVTiو WinPropشبیه سازی نمود. همانطور که میدانیم، تولیدنفت از مخزن باعث کاهش فشار و خارج شدن گاز از نفت خواهد شد . در شرایط مخزن و به فاصله ی بسیار دور از دهانه ی چاه ،نفت و گاز در همدیگر محلول هستن و گاز تحرکی ندارد ، لذا رفتار سیال مخزن در این شرایط را میتوان به صورت CCEدر نظرگرفت . با نزدیک شدن به دهانه ی چاه، به علت کاهش تدریجی فشار و در نتیجه جدایش گاز از نفت ، اشباع گاز از اشباع بحرانیبیشتر شده و گاز قابل حرکت خواهد بود لذا رفتار سیالات به صورت DLمیگردد. درحالیکه در حفره چاه، و بالاخره در سطح زمین، فشار نفت ، به سرعت به فشار اتمسفر کاهش میابد و لذا جدایی گاز از نفت صورت میگیرد . جدایش گاز از نفت در سطح رامیتوانبا انجام  Separator Testبیان کرد . برای اندازه گیری تغییرات حجمی نفت در آزمایشگاه باید شرایط مخزن و سطح زمین راهمزمان بوجود آوردبرای بررسی خواص گاز نیز با استفاده از رگراسیون و تنظیم معادله حالت در برار آزمایشهای ،CCEآزمایش CVDو فشار شبنمبرای نمونه سیال ، میتوان این خواص را در دمای مخزن پیش بینی نمود. در کار با نرم افزار های شبیه سازی مخازن نفت و گاز، از جمله شبیه سازهای Eclipseو CMGکه جهت پیش بینی وضعیتمخزن در آینده تحت سناریوهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ، تعیین پارامتر های رفتار فازی سیالات مخزنی با استفاده ازتطبیق اطلاعات موجود آزمایشگاهی با نتایج مدل PVTانتخاب شده بسیار اهمیت دارد . جهت تهیه ی خصوصیات سیال مخرن ،توسط نرم افزارهای  PVTsimو  PVTiو WinPropابتدا با انتخاب معادله حالت و اجزاء موجود و تنظیم پارامتر های مختلفمربوطه ، ساختار کلی فایل مورد نظر شکل میگیرد. پس از آن با وارد کردن اطلاعات آزمایشگاهی بدست آمده از سیال مخزن با  انتخاب پارامتر هایمناسب و انجام عملیات رگراسیون ، پارامتر های معادله حالت ( ثوابت آن را) تغییر داده تا معادله حالت با داده  های آزمایشگاهیتنظیم (Tuning )شود ، به عبارت دیگر سعی بر بهبود نتایج حاصل از معادله حالت میگردد . پس از آماده شدنمدل انتخاب شده ، خروجی مورد نظر برای نرم افزار شبیه ساز نفت سیاه تهیه میگردد.

 

مدت زمان آموزش: ۷ ساعت

زبان: فارسی

درباره مدرس:

جواد فرزانه ، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی نفت و گرایش مخازن هیدروکربوری از دانشگاه صنعت نفت می باشند. ایشان علاقه مند در زمینه ی های نرم افزار های نفتی و همچینین برنامه نویسی میباشند و در زمینه ی کاربرد مایعات یونی و آب هوشمند در مخازن کربناته و ماسه ای ، به صورت آزمایشگاهی پژوهش داشته اند و دوره های نرم افزاری زیادی (از جمله WinProp, Saphir, PVTi, GUI, Office, MATLAB, PVTSim و غیره ........) را در دانشگاه صنعت نفت و دیگر موسسات برگزار کرده اند.

 

دمو (نسخه نمایشی) برای مشاهده کیفیت تدریس و میزان تسلط:


فایل پیوست ۱
نام فایل: PVTi Javad Farzaneh demo
حجم: 112,47 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۶۰
رمز: iran-spe.com

در حال حاضر این آموزش به صورت کلاس برگزار می شود و ویدیو های آفلاین دیگر پشتیبانی نمی شوند. برای شرکت در کلاس شبیه سازی آزمایشات خواص سیال در PVTi کلیک کنید.

 

سرفصل ها:

 • آشنایی با کلیات و محیط این نرم افراز و معرفی آن و هدف از کار کردن با آن
 • معرفی مدل های نفتی که با آن سر و کار داریم
 • معرفی P-T diagram ها و دسته بندی انواع مخازن نفتی و گازی
 • معرفی EOS
 • تئوری های مربط به SCN و Cn+ و چگونگی رفتار آن ها و کاربرد آنها در محیط نرم افزار
 • آشنایی به محیط نرم افزار و چگونگی import کردن دیتاهای موجود
 • بررسی P-T diagram ها و Ternary diagram ها در فضای نرم افزار
 • بررسی کامل فرآیند flash در این نرم افزار
 • کابرد فرآیند flash در separator ها و دیگر تجهیزات سرچاهی
 • توضیح جامع و کامل در مورد Splitting و Lumping
 • تئوری های مربوط به آزمایش های PVT
 • مدل کردن آزمایش های PVT و شبیه سازی تست های آزمایشگاهی در نرم افزار و نحوه ی import کردن دیتا های آزمایشگاهی
 • توضیحات جامع مربوط به مباحث به Volume Shift و BIC
 • بررسی جامع و کامل تمام نکات مربوط به فرایند مچ کردن و تحلیل فرآیند مچ (که این قسمت بسیار مهم است)
 • تهیه ی خروجی مناسب برای نرم افزار شبیه ساز (E100 یا E300)
 • آنالیز کار کردن با FPE در این محیط

* همچنین در صورت نیاز برای دانلود آموزش نرم افزار WinProp می توانید اینجا کلیک کنید.

در حال حاضر این آموزش به صورت کلاس برگزار می شود و ویدیو های آفلاین دیگر پشتیبانی نمی شوند. برای شرکت در کلاس شبیه سازی آزمایشات خواص سیال در PVTi کلیک کنید.

کسانی که قبلا این آموزش را به صورت ویدیویی خریداری کرده اند می توانند در صورت وجود هر گونه مشکل با مدیریت سایت تماس بگیرند.

راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

جواد فرزانه
در انتظار تایید مجددبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

sonoun
sonoun
عضو عادی
قیمت فایل هر بخش 49000 تومان است یا فایل کل بسته ؟ در مرحله واریز وجه فقط حجم مربوط به بخش اول را نوشته بود نه کل بسته را؟!!!!
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۵:۱۰

جواد فرزانه
جواد فرزانه
در انتظار تایید مجدد
در پاسخ به نظر سمیه حیدری (sonoun):سلام. قیمت کل بسته 49000 تومن است و بعد از پرداخت، کل لینک های بسته ارسال میشود
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۵:۴۵

جواد کیهانی
جواد کیهانی
عضو عادی
کارشناسی مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج
سلام لینک بالا مشکل داره حدود نصف دانلود رو انجام میده بعد متوقف میشه ؟؟
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۴:۱۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر جواد کیهانی:این آموزش دیگه پیشتیبانی نمیشه. فقط به صورت کلاس انلاین داریم. مواردی هم که شما میخواستید دانلود کنید دمو بودن.
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۴:۲۲

جواد کیهانی
جواد کیهانی
عضو عادی
کارشناسی مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج
در پاسخ به نظر همایون قاسمی:ممنون از پاسخ و حسن نیتتون
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۷:۱۴

Mohammad_kholqi
Mohammad_kholqi
عضو عادی
خود نرم افزار رو از کجا دانلود و نصب کنم ؟
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰۲:۵۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر خلقی (Mohammad_kholqi):سلام اکلیپس ۲۰۱۱ رو از همین سایت دانلود کنید،توی همون پکیجه
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۶:۳۹

Masoud.sh
Masoud.sh
عضو عادی
لینک دانلود خراب است
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مسعود شفیعی (Masoud.sh):سلام. خطوط قرمز رنگ در متن را بخوانید، این فایل دیگر به فروش نمیرسد و کلاس انلاین جایگزین ان شده است.
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۰:۲۲

زهراا
زهراا
عضو عادی
سلام اگر دیگر پکیجش به فروش نمی رسد چگونه می توانیم در کلاس آنلاین آن شرکت کنیم؟
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۶

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر زهرا قادری (زهراا):سلام برای کلاس انلاین به لینک زیر مراجعه کنید
irspe.ir/pvti
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰۱:۳۸

68417
0