refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

دانلود شبیه ساز مخازن هیدروکربنی اکلیپس Eclipse 2011.1 به همراه کرک


۰ ۸۲۲۶ ۲۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۰۳:۲۱
دانلود شبیه ساز مخازن هیدروکربنی اکلیپس Eclipse 2011.1 به همراه کرک و آموزش نصب از سرور قدرتمند انجمن

توجه کنید این نسخه یکی از پایدار ترین نسخه هاست ٬ کرک به درستی کار می کند و تنها ظاهرا وارد کردن داده ها با ماژول آفیس غیر فعال است (بخش result و report ) فعال است. اگر در کار با اکلیپس مشکلی داشتید٬ مشکل خود را در انجمن مطرح کنید تا در صورت امکان راهنمایی کنیم. آموزش نصب و کرک نرم افزار و همچنین آموزش خود نرم افزار در همین تاپیک قرار گرفته است.

دانلود نرم افزار به همراه کرک در ۳۷ پارت ۵۰ مگابایتی:


فایل پیوست ۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 01
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۹۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 02
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۶۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 03
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۴۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 04
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۳۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 05
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۱۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 06
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۱۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 07
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۹۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 08
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۸۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 09
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۹۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 10
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۲۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 11
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۸۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 12
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۷۳
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 13
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 14
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 15
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 16
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۶۳
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 17
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۷۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 18
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 19
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 20
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 21
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۷۵
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 22
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۸۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 23
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۷۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 24
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۸۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 25
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۷۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 26
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۳۵
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 27
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 28
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 29
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 30
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 31
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 32
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 33
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۵۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 34
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 35
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 36
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 37
حجم: 19,08 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۴۸
رمز: iran-spe.com


آموزش نصب به صورت فیلم ویدیویی:

فایل پیوست ۳۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 installation guide
حجم: 8,34 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۴۷۱
رمز: iran-spe.com


آموزش نرم افزار اکلیپس به زبان فارسی و به صورت پله به پله:

فایل پیوست ۳۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 learning
حجم: 6,7 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۲۰۳۵
رمز: iran-spe.com


.

 
راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفتبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

fazelmansouri
fazelmansouri
عضو عادی
مدیر محترم
با سلام
لطفا پیگیری نمایید نرم افزار اکلیپس برای دانلودش مشکل داریم
اصلا در سایت وجود ندارد

 
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۲

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
سلام موجوده. سرور ها هم تازه بروز رسانی شدن. صفحه را رفرش کنید درست میشه
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۸:۲۱

spe1111
spe1111
عضو عادی
مدیر محترم
با سلام و خسته نباشین
خدا خیرتون بده
سپاس

 
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۵:۵۳

zagros.31
zagros.31
عضو عادی
با سلام و خسته نباشید
من نرم افزار رو دانلود و اکسترک کردم ولی وقتی که روی گزینه ی ستاب جهت نصب کلیک می کنم پیام  Eror: Could not find Data file میده لطفا راهنمایی کنید
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۲

MAHDI KAHALI
MAHDI KAHALI
عضو عادی
سلام آقای قاسمی 
پیغام زیر نشانه این است که نرم افزار کرک نشده است ؟وقتی میخواهم دیتا فالم را ران کنم اینو میده
 Cleaning up...
Analyzing the input file (it may take a while)...
Required resources are available. Launching in progress...
Message Executing ECLIPSE on pc system with x86_64 architecture named Site
Message Executing ECLIPSE on pc system with x86_64 architecture named Site
Message Process ID is 10796
 I/O ERROR UNABLE TO OPEN DATA INPUT FILE
 ERROR CODE IS :           29
        -1024 Mbytes of storage required
  No active cells found
            8 Mbytes (image size)
 Error summary
 Comments               0
 Warnings               0
 Problems               0
 Errors                 0
 Bugs                   0
 Final cpu       0.00 elapsed       0.00
Message Starting HDF conversion ...
ERROR: Wrong number of command line arguments
ConvertSummaryData2DataBase.exe v1.5, Petrel compatibility version 2011.1
Build date: May  7 2011
Usage: exe [path to sim directory] [temp] or
       exe [path to deck directory] [temp] where
       [temp] denotes the directory to store temporary files (i.e. C:\TEMP for Windows and /tmp for Linux).
Message HDF conversion failed. Exit code: '1'.

C:\Users\Administrator\Desktop>


 
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۹:۱۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
سلام
به نظر میاد در باز کردن دیتافایل مشکلی هست. مطمئن بشید دیتافایلی که بعنوان ورودی به نرم افزار دادید درسته. (با نوت پد یا نوت پد++ بازش کنید)
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۱۱

mohsen5819
mohsen5819
عضو عادی
این دیگه لایسنس نداره ?
 
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۱:۱۵

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت


 چرا کرک میشه
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۲:۳۱

karambeigi
karambeigi
عضو عادی
Well done for arraigning this. Thank you very much.
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۷:۵۸

blade
blade
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی نفت
سلام و خسته نباشید
هنگام run بزنامه ارور میده ممنون میشم کمکم کنید
http://prntscr.com/nxf93i
لینک screen shot error
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۵:۳۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر علیرضا قدرتی (blade):توضیح دادم قبلا.
فایل های کرک شده فقط ۳۲ بیتی هستن
شما باید فایلهای ۳۲ بیتی کرک شده رو ریپلیس کنید روی ۶۴ بیت خودتون
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۲۲:۲۷

blade
blade
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی نفت
در پاسخ به نظر همایون قاسمی:خیلی ممنون
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱۶:۲۰

hesamsadeghi
hesamsadeghi
عضو عادی
از پارت 4 به بعد تا اخرش دانلود میشه بعد دیگه نمیره و دانلود گیر میکنه!
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۸:۳۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حسام الدین صادقی (hesamsadeghi):سرور مشکلی نداره، ایراد از اینترنت شماست، سعی کنید یکی یکی دانلود کنید
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۲۳:۱۴

Engineer Hossein
Engineer Hossein
عضو عادی
مهندس نفت
سلام خسته نباشید،من همه پارت هارو دانلود کردم ولی پارت های 30،31،32،33،37 رو وقتی دانلود میکنم ارور میده خواهشا راهنمایی کنید.ویندوز 10 هست.سپاس
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰۱:۴۳

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حسین علی نژاد (Engineer Hossein):مشکلی با دانلود پارت ها نیست شاید چون همه رو با هم داشتید دانلود میکردید به شما اجازه دانلود همزمان نمیداده. مجدد امتحان کنید.
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲۰:۳۳

nelin
nelin
عضو عادی
با سلام
من نرم افزار رو نصب کردم. اکلیپس و E300 به خوبی کار میکنه و برای ران دیتا فایل ها مشکلی ندارم اما از PVTi نمیتونم استفاده کنم. خطای لایسنس میده.
ممنون میشم کمکم کنید
امروز ۲۱:۴۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۲۱:۴۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حدیثه کریمی (nelin):کرک 32 بیتی رو انجام بدید. کامنت های قبل رو بخونید
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰۹:۵۹

masoudeghlimi
masoudeghlimi
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سلام. خسته نباشید. چرا موقع نصب میگه داده ای پیدا نشد.
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۸

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مسعوداقلیمی خو (masoudeghlimi):متن ارور انگلیسی چی هست؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۲:۰۲

alinabipour19
alinabipour19
عضو عادی
سلام من برنامه رو نصب کردم تمام برنامه ها هم بالا میاد فقط قسمت منوال آن هیچ کدامشون باز نمیشه . مشکلش چیه؟؟؟
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۱:۳۷

مژده د
مژده د
عضو عادی
کارشناسی مهندسی نفت
سلام
عالی بود یک دنیا ممنون
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۱:۱۶

24927
0