refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

دانلود شبیه ساز مخازن هیدروکربنی اکلیپس Eclipse 2011.1 به همراه کرک


۰ ۱۲۲۳۴ ۲۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۰۳:۲۱
دانلود شبیه ساز مخازن هیدروکربنی اکلیپس Eclipse 2011.1 به همراه کرک و آموزش نصب از سرور قدرتمند انجمن

توجه کنید این نسخه یکی از پایدار ترین نسخه هاست ٬ کرک به درستی کار می کند و تنها ظاهرا وارد کردن داده ها با ماژول آفیس غیر فعال است (بخش result و report ) فعال است. اگر در کار با اکلیپس مشکلی داشتید٬ مشکل خود را در انجمن مطرح کنید تا در صورت امکان راهنمایی کنیم. آموزش نصب و کرک نرم افزار و همچنین آموزش خود نرم افزار در همین تاپیک قرار گرفته است.

دانلود نرم افزار به همراه کرک در ۳۷ پارت ۵۰ مگابایتی:


فایل پیوست ۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 01
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۱۱۰۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 02
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۷۲۷
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 03
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۷۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 04
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۶۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 05
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۴۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 06
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۴۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 07
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۳۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 08
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۲۳
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 09
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۱۵
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 10
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۴۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 11
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۰۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 12
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۸۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 13
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 14
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۶۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 15
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۶۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 16
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۵
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 17
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۰۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 18
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۱۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 19
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۹
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 20
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 21
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۹۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 22
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۹۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 23
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۹۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 24
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۶۰۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 25
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۹۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 26
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۴۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 27
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 28
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۸۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۲۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 29
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۰
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 30
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۶۰
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۱
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 31
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۸
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۲
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 32
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۴
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۳
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 33
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۶۱
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۴
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 34
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۷۳
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۵
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 35
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۲
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۶
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 36
حجم: 47,68 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۶
رمز: iran-spe.com

فایل پیوست ۳۷
نام فایل: Eclipse 2011 1 بخش 37
حجم: 19,08 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۵۵۱
رمز: iran-spe.com


آموزش نصب به صورت فیلم ویدیویی:

فایل پیوست ۳۸
نام فایل: Eclipse 2011 1 installation guide
حجم: 8,34 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۷۱۱
رمز: iran-spe.com


آموزش نرم افزار اکلیپس به زبان فارسی و به صورت پله به پله:

فایل پیوست ۳۹
نام فایل: Eclipse 2011 1 learning
حجم: 6,7 مگابایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۲۵۸۴
رمز: iran-spe.com


.

 
راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفتبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

fazelmansouri
fazelmansouri
عضو عادی
مدیر محترم
با سلام
لطفا پیگیری نمایید نرم افزار اکلیپس برای دانلودش مشکل داریم
اصلا در سایت وجود ندارد

 
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۲

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
سلام موجوده. سرور ها هم تازه بروز رسانی شدن. صفحه را رفرش کنید درست میشه
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۸:۲۱

spe1111
spe1111
عضو عادی
مدیر محترم
با سلام و خسته نباشین
خدا خیرتون بده
سپاس

 
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۵:۵۳

zagros.31
zagros.31
عضو عادی
با سلام و خسته نباشید
من نرم افزار رو دانلود و اکسترک کردم ولی وقتی که روی گزینه ی ستاب جهت نصب کلیک می کنم پیام  Eror: Could not find Data file میده لطفا راهنمایی کنید
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۲

MAHDI KAHALI
MAHDI KAHALI
عضو عادی
سلام آقای قاسمی 
پیغام زیر نشانه این است که نرم افزار کرک نشده است ؟وقتی میخواهم دیتا فالم را ران کنم اینو میده
 Cleaning up...
Analyzing the input file (it may take a while)...
Required resources are available. Launching in progress...
Message Executing ECLIPSE on pc system with x86_64 architecture named Site
Message Executing ECLIPSE on pc system with x86_64 architecture named Site
Message Process ID is 10796
 I/O ERROR UNABLE TO OPEN DATA INPUT FILE
 ERROR CODE IS :           29
        -1024 Mbytes of storage required
  No active cells found
            8 Mbytes (image size)
 Error summary
 Comments               0
 Warnings               0
 Problems               0
 Errors                 0
 Bugs                   0
 Final cpu       0.00 elapsed       0.00
Message Starting HDF conversion ...
ERROR: Wrong number of command line arguments
ConvertSummaryData2DataBase.exe v1.5, Petrel compatibility version 2011.1
Build date: May  7 2011
Usage: exe [path to sim directory] [temp] or
       exe [path to deck directory] [temp] where
       [temp] denotes the directory to store temporary files (i.e. C:\TEMP for Windows and /tmp for Linux).
Message HDF conversion failed. Exit code: '1'.

C:\Users\Administrator\Desktop>


 
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۹:۱۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
سلام
به نظر میاد در باز کردن دیتافایل مشکلی هست. مطمئن بشید دیتافایلی که بعنوان ورودی به نرم افزار دادید درسته. (با نوت پد یا نوت پد++ بازش کنید)
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۱۱

mohsen5819
mohsen5819
عضو عادی
این دیگه لایسنس نداره ?
 
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۱:۱۵

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت


 چرا کرک میشه
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۲۲:۳۱

karambeigi
karambeigi
عضو عادی
Well done for arraigning this. Thank you very much.
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۷:۵۸

blade
blade
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی نفت
سلام و خسته نباشید
هنگام run بزنامه ارور میده ممنون میشم کمکم کنید
http://prntscr.com/nxf93i
لینک screen shot error
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱۵:۳۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر علیرضا قدرتی (blade):توضیح دادم قبلا.
فایل های کرک شده فقط ۳۲ بیتی هستن
شما باید فایلهای ۳۲ بیتی کرک شده رو ریپلیس کنید روی ۶۴ بیت خودتون
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۲۲:۲۷

blade
blade
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی نفت
در پاسخ به نظر همایون قاسمی:خیلی ممنون
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱۶:۲۰

hesamsadeghi
hesamsadeghi
عضو عادی
از پارت 4 به بعد تا اخرش دانلود میشه بعد دیگه نمیره و دانلود گیر میکنه!
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۸:۳۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حسام الدین صادقی (hesamsadeghi):سرور مشکلی نداره، ایراد از اینترنت شماست، سعی کنید یکی یکی دانلود کنید
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۲۳:۱۴

Engineer Hossein
Engineer Hossein
عضو عادی
مهندس نفت
سلام خسته نباشید،من همه پارت هارو دانلود کردم ولی پارت های 30،31،32،33،37 رو وقتی دانلود میکنم ارور میده خواهشا راهنمایی کنید.ویندوز 10 هست.سپاس
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰۱:۴۳

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حسین علی نژاد (Engineer Hossein):مشکلی با دانلود پارت ها نیست شاید چون همه رو با هم داشتید دانلود میکردید به شما اجازه دانلود همزمان نمیداده. مجدد امتحان کنید.
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲۰:۳۳

nelin
nelin
عضو عادی
با سلام
من نرم افزار رو نصب کردم. اکلیپس و E300 به خوبی کار میکنه و برای ران دیتا فایل ها مشکلی ندارم اما از PVTi نمیتونم استفاده کنم. خطای لایسنس میده.
ممنون میشم کمکم کنید
امروز ۲۱:۴۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۲۱:۴۱

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر حدیثه کریمی (nelin):کرک 32 بیتی رو انجام بدید. کامنت های قبل رو بخونید
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰۹:۵۹

masoudeghlimi
masoudeghlimi
عضو عادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
سلام. خسته نباشید. چرا موقع نصب میگه داده ای پیدا نشد.
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۸

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مسعوداقلیمی خو (masoudeghlimi):متن ارور انگلیسی چی هست؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۲:۰۲

alinabipour19
alinabipour19
عضو عادی
سلام من برنامه رو نصب کردم تمام برنامه ها هم بالا میاد فقط قسمت منوال آن هیچ کدامشون باز نمیشه . مشکلش چیه؟؟؟
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۱:۳۷

مژده د
مژده د
عضو عادی
کارشناسی مهندسی نفت
سلام
عالی بود یک دنیا ممنون
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۱:۱۶

mseidy
mseidy
عضو عادی
سلام. هنگام نصب ارور Eror: Could not find Data file میده. مشکل از چیه؟
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۲۳:۳۴

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مینا صیدی (mseidy):سلام باید همه بخشها را کامل دانلود کنید و بخش اول را اکسترکت کنید
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰۰:۰۸

MOSTAFA79
MOSTAFA79
عضو عادی
سلام استاد من الان تمام مراحل نصب رو به طور کامل انجام دادم و ازش هم خروجی گرفتم مشکلی نداشت ولی وقتی میخوام از ماژول pvti استفاده کنم خطای لایسنس میده نظرات مطرح شده هم خوندم ولی متوجه نشدم میشه منو راهنمایی کنید خیلی ممنون.
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۲:۲۵

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مصطفی ولی الهی (MOSTAFA79):سلام نسخه بیتی پی وی تی ای را ران کنید
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۶:۴۱

MOSTAFA79
MOSTAFA79
عضو عادی
سلام استاد ببخشید من فایل اجرایی اکلیپس (فایل با پسوند bat) را وقتی میخوام اجرا کنم صفحه command prompt یه لحظه باز و بسته میشه و کد اجرا نمیشه امکانش هست منو راهنمایی کنید🙏
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۲:۳۷

همایون قاسمی
همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت
در پاسخ به نظر مصطفی ولی الهی (MOSTAFA79):اکلیپس فایل اجرایی با فرمت بت نداره. فرمت بت مال زمانی هست که شما بصورت cli اکلیپس را اجرا کنیدکه در این صورت command prompt باز میشه. بعد از نصب اکلیپس باید شلمبرجر لانچر را باز کنید و دیتا ست اد کنید.
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۳:۰۳

فاطمه مکاری
فاطمه مکاری
عضو عادی
در پاسخ به نظر همایون قاسمی:سلام.برای من مینویسه لینک دانلود منقضی شده
به دلیل عوض شدن ای پی یا گذشتن بیشتر از 24 ساعت از زمان دریافت لینک و این موارد... اجازه دانلود ندارم
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰۱:۵۱

24927
0