refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

دبی جریانی بحرانی درکاهند سرچاهی :


۰ ۲۸۸ ۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰۳:۳۶

تعریف :

دبی جریانی بحرانی در کاهنده سرچاهی به میزان حداکثر دبی جریانی از سرچاه مشخص می‌شود که در آن، هر افزایش کوچکی در فشار سرچاه باعث افزایش چشمگیر در دبی جریان می‌شود. این دبی جریانی بحرانی به عنوان حداکثر دبی جریانی قابل دستیابی در یک سیستم سرچاه و بهره‌برداری از مخازن نفت تعریف می‌شود.

 

روابط ریاضی:

روابط ریاضی و فرمول‌های موجود برای دبی جریانی بحرانی در کاهنده سرچاهی عبارتند از:

1. رابطه دبی جریانی بحرانی با فشار سرچاه:

Qc = C * sqrt(Pwf - Pwf_min)

که در این رابطه، Qc دبی جریانی بحرانی، C ضریب ثابت، Pwf فشار سرچاه و Pwf_min حداقل فشار سرچاه است.

2. رابطه دبی جریانی بحرانی با دبی جریانی متوسط:

Qc = C * sqrt(Qw - Qw_min)

که در این رابطه، Qw دبی جریانی متوسط سیال و Qw_min حداقل دبی جریانی سیال است.

 

دلایل ایجان این دبی:

 

1. افزایش روشنایی: با افزایش روشنایی در کاهش سرچاه، مقاومت جریان سیال در کاهنده سرچاه افزایش می‌یابد و دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد.

2. افزایش طول کاهنده سرچاه: با افزایش طول کاهنده سرچاه، مقاومت جریان سیال در کاهنده سرچاه افزایش می‌یابد و دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد.

3. افزایش تغییر فشار: با افزایش تغییر فشار در کاهنده سرچاه، مقاومت جریان سیال در کاهنده سرچاه افزایش می‌یابد و دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد.

4. افزایش چگالی سیال: با افزایش چگالی سیال، مقاومت جریان سیال در کاهنده سرچاه افزایش می‌یابد و دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد.

 

روش‌های کنترل دبی جریانی بحرانی در کاهنده سرچاهی عبارتند از:

1. تغییر فشار سرچاه: با تغییر فشار سرچاه، می‌توان دبی جریانی بحرانی را تنظیم کرد. با افزایش فشار سرچاه، دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد و با کاهش فشار سرچاه، دبی جریانی بحرانی کاهش می‌یابد.

2. استفاده از وسایل کنترل جریان: با استفاده از وسایلی مانند شیرهای کنترل جریان، می‌توان دبی جریانی بحرانی را کنترل کرد. با باز و بسته کردن این شیرها، مقدار دبی جریانی بحرانی تغییر می‌کند.

3. استفاده از تجهیزات مکمل: استفاده از تجهیزات مکمل مانند توربین‌های جریان، پمپ‌های جریان و وسایل تنظیم جریان، می‌تواند به کنترل دبی جریانی بحرانی کمک کند.

4. تغییر خواص سیال: با تغییر خواص سیال مانند چگالی و ویسکوزیته، می‌توان دبی جریانی بحرانی را تغییر داد. با افزایش چگالی سیال، دبی جریانی بحرانی افزایش می‌یابد و با کاهش چگالی سیال، دبی جریانی بحرانی کاهش می‌یابد.

5. استفاده از روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی: با استفاده از روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی، می‌توان عملکرد سیستم سرچاه و تاثیر تغییرات در دبی جریانی بحرانی را پیش‌بینی کرد. این روش‌ها به شرکت‌های نفتی کمک می‌کنند تا به صورت دقیق و کامل دبی جریانی بحرانی را کنترل کنند.

 


hosein najari
عضو عادی
دانشجو

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

87828
0