refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

پیش بینی تولید چاه


۰ ۲۹۰ ۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰۶:۳۹

با برآورد دقیق و صحیح تولید چاه، می‌توان به بهره‌برداری بهینه از مخزن، به تصمیم‌گیری در مورد حجم و زمان تزریق و تولید مخزن، بهینه‌سازی فشار و دبی تولید و بهترین استراتژی مدیریت چاه‌ها دست یافت.

پیش بینی تولید چاه به عوامل زیر بستگی دارد:

- داده‌های تولیدی چاه: شامل تاریخچه تولید، دبی و فشار تولیدی در گذشته، نرخ تولید و حجم نفت و گاز استخراج شده از چاه می‌باشد.

- ویژگی‌های چاه: اطلاعاتی مانند عمق چاه، قطر چاه، حفره‌ی مخصوص، سیستم تولیدی (مثل نوع چاهکاری، نوع مصرف بستر و ...) و ویژگی‌های سنگ‌شناسی و مخزنی.

 

 بهترین روش پیش بینی تولید:

1. استفاده از مدل‌های تولید: استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی تولید مخازن نفتی برای تخمین و پیش‌بینی تولید چاه مفید است. این مدل‌ها بر اساس روابط ریاضی و معادلات هیدرولیکی مخازن، با در نظر گرفتن ویژگی‌های چاه و مخزن، می‌توانند تولید چاه را در طول زمان برآورد کنند.

2. تجربه و داده‌های تولید: بررسی تاریخچه تولید چاه و استفاده از داده‌های تولید آن می‌تواند به تخمین و پیش‌بینی تولید آتی کمک کند. با ثبت و آنالیز داده‌های تولید چاه به طول زمان، روند تولید و الگوهای آن را می‌توان درک کرد و برآورد دقیق‌تری از روند تولید آینده داشت.

3. استفاده از روش‌های استراتژیک مدیریت چاه: استفاده از روش‌های مدیریت چاه مانند بازبینی بهینه چاه‌ها، تنظیم دبی و فشار تولید و تزریق، بهینه‌سازی محدوده تولید و مدیریت روند بهره‌برداری، می‌تواند به پیش‌بینی و کنترل تولید بهتر در صنعت نفت کمک کند.

 

روابط ریاضی:

1. رابطه مونتی‌کارلو: تولید میانگین چاه را با استفاده از روش مونتی‌کارلو، که بر اساس شبیه‌سازی تصادفی است، تخمین زده می‌شود. این روش به طور تصادفی تعدادی سناریوی تولید مختلف را تولید می‌کند و نتیجه بینگیری از آنها را برای تخمین میانگین تولید استفاده می‌کند.

2. روش آرپی: روش آرپی برای تخمین تولید چاه با استفاده از رابطه آرپی که توسط شرکت آرپی (ARPs) توسعه داده شده است، استفاده می شود. این رابطه برای برآورد تولید فاز مایع (نفتی و آبی) از چاه در طول زمان استفاده می شود.

3. رابطه دیوس و واکینز: این رابطه برای پیش بینی تولید نفت از چاه در طول زمان استفاده می شود. معادله دیوس و واکینز به شکل زیر است:

Q-o = Qi (1 - D exp(-Wt))

4. رابطه آرپی با تغییر کارن: این رابطه بر اساس نظریه تغییر کارن برای تخمین تولید چاه استفاده می شود. معادله آرپی با تغییر کارن به شکل زیر است:

Qo = Qi / (1 + Wt / B)

که در آن:

- Qo = تولید چاه (نفت، گاز و یا آب) در طول زمان

- Qi = نرخ تولید اولیه چاه

- D = ضریب کاهش تولید

- Wt = زمان تولید (سال)

- B = پارامتر تخصیص بهیاری

 

مزایای پیش‌بینی تولید چاه شامل: 

- بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و تولید.

- کاهش زمان هدررفت و نقصان در تولید.

- پیش‌بینی دقیق‌تر وبرنامه‌ریزی برای تولید، تزریق و بازیابی منابع نفتی.

 

معایب پیش‌بینی تولید شامل:

- وابستگی به داده‌ها و اطلاعات دقیق و موثق چاه.

- ناتوانی در در نظر گرفتن تمام جزئیات و متغیرهای احتمالی، مانند تغییر شرایط مخزن، تاریخچه تولید غیرمطلوب و محدودیت‌های مرتبط با تجهیزات و فن‌آوری در دوره تولید چاه.

 


hosein najari
عضو عادی
دانشجو

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

87836
0