refinaryrig
1
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

افت فشار اصطکاکی


۰ ۱۶۴۹ ۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۹:۵۹
گردآوری و ترجمه شده توسط شروین زواره ای - دانشگاه هریوت وات 


آزمایش‌ها برای اندازه گیری افت فشار جریان مایع (در واحد طول لوله) از طریق لوله هایی با قطر شناخته شده، ساخته شده اند. اندازه‌گیری‌ها با لوله های مواد مختلف و همچنین با لوله هایی با دیوار صاف که عمدا برای ایجاد سطحی یا زبری شناخته شده مورد عمل قرار داده شده بودند، تکرار شد. تمام ترکیبات ممکن متغیرها با تغییر دادن سرعت جریان و همچنین گرانروی مایعات مطالعه شده اند. این آزمایشات نشان داد که افت فشار اصطکاکی (ΔP) ممکن است از معادله فانینگ محاسبه شود:
                                                                                    


(ب) جریان آشفته (Re>2000): افت فشار اصطکاکی نسبت به ماهیت دقیق دیواره داخلی لوله و همچنین نسبت به شرایط جریان سیال بسیار حساس است (عدد رینولدز). آزمایشات نشان داد که مهمترین پارامتر، زبری نسبی لوله (ε/D) می باشد که ε بیانگر مشخصه های ارتفاع مطلق زبری که از سطح لوله به داخل جریان بیرون زده است، می باشد و D بیانگر قطر لوله است.
معادله چن (Chen، "یک معادله صریح برای ضرایب اصطکاک در لوله ها"، Ind. Eng. Chem. Fund.، 18، P296، 1979) احتمالا آسان ترین معادله برای محاسبه ضریب اصطکاک است:

               
  
این معادله دارای دقتی مشابه با معادله متداول کول بروک-وایت می باشد که از آن برای تولید نمودار 18 استفاده شده است ( یک نقشه از ضریب اصطکاک مودی بر اساس تابعی از عدد رینولدز و آشفتگی).
زبری (مطلق) لوله به عوامل بسیاری بستگی دارد، که مهندسان کنترلکمیبررویبخشعمدهایازاینعواملدارند. این عوامل عبارتند از:

 • متالوژی لوله و هر گونه مواد پوششی که به کار برده شده است.
 • سرعت سیال (فرسایش در نرخ بالا) و خاصیت خورندگی مایع (pH، حضور مواد جامد،CO2، H2S و غیره).
 • رسوبات ( هیدرات، پارافین، آسفالتین )
 • مدت زمان و سال هایی که از لوله استفاده شده است.

 •  
  جای هیچ تعجب نیست اگر بدانید که معمولا زبری در جریان های آشفته به عنوان یک پارامتر تجربی تلقی می شود که از آن به عنوان یک پارامتر مناسب برای مطابقت نتایج محاسبه شده بر اندازه گیری های واقعی افت فشار استفاده می شود. هر چند که مقدار زبری مورد استفاده باید واقع بینانه باشد. مقادیر متداول زبری برای استفاده در محاسبات، در جدول 3 آورده شده است:
                                       
   

Shervin Zavarei
عضو عادی
مدیرعامل زرین نفت، نخبه و مخترع

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

18874
0