refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

۱
۲
-

mud pump working


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۰:۳۶ ۰ ۷۲ ۰

اکتشاف نفت


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۲ ۰ ۷۷ ۰

آرایش تاج چاه Wellhead


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۸ ۰ ۷۴ ۰

Navi Drill Motor Handbook - Baker Hughes INTEQ


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۲ ۰ ۳۳ ۰

NEW VAM TORQUE TABLE


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۰ ۰ ۵۷ ۲

ANSYS CFX-Mesh Tutorials


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۸ ۰ ۴۳ ۰

جدول حداکثر فشار مجاز بر لوله جداری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۵ ۰ ۵۵ ۰

دانلود کتاب فرمول های حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۲۵ ۰ ۱۱۴ ۲

آشنایی با پمپ های گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۱۹ ۰ ۵۲ ۰

DST لایه آزمایی drill stem test


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۰۹ ۰ ۳۷ ۰

معرفی انواع دکل های حفاری و اجزای آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۱ ۰ ۶۷ ۰

شماتیک استند یایپ منی فولد در دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۹ ۰ ۶۴ ۰

Choke Manifold شماتیک چوک منی فولد


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۶ ۰ ۵۷ ۰

SCHEMA STACK B. O. P. 1358 10000 FACE 12 1`4


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۰ ۰ ۲۰ ۰

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۲۰ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۴۰ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۲۸ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (2)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۳۶ ۰ ۴۵ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (1)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۲۰ ۰ ۳۳ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۲۳ ۰ ۷۴ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۰۷ ۰ ۱۰۲ ۱

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۲۰۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 17 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۳ ۱ ۲۳۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 16 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۴ ۰ ۱۳۵ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 15 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۸ ۰ ۱۰۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 14 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۴ ۰ ۱۰۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۸ ۰ ۱۰۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴ ۰ ۸۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 12 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۵۱ ۰ ۱۰۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 11 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۵۲ ۰ ۸۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 10 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۴۶ ۰ ۱۲۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 9 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۶۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۶۵ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 7 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۸ ۰ ۵۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 6 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۹ ۰ ۶۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 5 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۱ ۰ ۸۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 4 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۴ ۰ ۷۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 3 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۷ ۰ ۱۰۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 2


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۵ ۰ ۱۴۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 1


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۷ ۰ ۱۳۳ ۰

مهندسی حفاری و نفت و گاز


E-arash ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۲:۱۱ ۰ ۱۱۹ ۲

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۹۲ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۹۷ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۸۳ ۰

Hydro test


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۱ ۰ ۹۱ ۰

Open Hole


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۴۲ ۰ ۱۲۹ ۰
۱
۲
-