refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

۱
۲
-

mud pump working


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۰:۳۶ ۰ ۱۱۶ ۰

اکتشاف نفت


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۲ ۰ ۱۴۱ ۰

آرایش تاج چاه Wellhead


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۸ ۰ ۱۴۳ ۰

Navi Drill Motor Handbook - Baker Hughes INTEQ


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۲ ۰ ۴۸ ۰

NEW VAM TORQUE TABLE


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۰ ۰ ۸۰ ۲

ANSYS CFX-Mesh Tutorials


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۸ ۰ ۵۵ ۰

جدول حداکثر فشار مجاز بر لوله جداری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۵ ۰ ۹۵ ۰

دانلود کتاب فرمول های حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۲۵ ۰ ۱۹۴ ۲

آشنایی با پمپ های گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۱۹ ۰ ۹۹ ۰

DST لایه آزمایی drill stem test


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۰۹ ۰ ۶۶ ۰

معرفی انواع دکل های حفاری و اجزای آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۱ ۰ ۱۴۵ ۰

شماتیک استند یایپ منی فولد در دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۹ ۰ ۹۷ ۰

Choke Manifold شماتیک چوک منی فولد


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۶ ۰ ۱۰۱ ۰

SCHEMA STACK B. O. P. 1358 10000 FACE 12 1`4


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۰ ۰ ۳۲ ۰

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۳۸ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۷۵ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۶۸ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (2)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۳۶ ۰ ۱۱۲ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (1)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۲۰ ۰ ۵۷ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۲۳ ۰ ۱۱۲ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۰۷ ۰ ۱۴۱ ۱

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۲۷۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 17 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۳ ۱ ۲۸۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 16 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۴ ۰ ۱۶۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 15 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۸ ۰ ۱۲۵ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 14 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۴ ۰ ۱۲۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۸ ۰ ۱۲۱ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴ ۰ ۱۰۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 12 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۵۱ ۰ ۱۲۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 11 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۵۲ ۰ ۹۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 10 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۴۶ ۰ ۱۴۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 9 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۳ ۰ ۱۵۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۸۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۸۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 7 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۸ ۰ ۷۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 6 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۹ ۰ ۷۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 5 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۱ ۰ ۱۰۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 4 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۴ ۰ ۹۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 3 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۷ ۰ ۱۲۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 2


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۵ ۰ ۱۶۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 1


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۷ ۰ ۱۵۹ ۰

مهندسی حفاری و نفت و گاز


E-arash ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۲:۱۱ ۰ ۱۴۱ ۲

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۱۰۶ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۱۰۹ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۹۳ ۰

Hydro test


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۱ ۰ ۱۰۳ ۰
۱
۲
-