refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

۱
۲
-

mud pump working


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۰:۳۶ ۰ ۱۴۳ ۰

اکتشاف نفت


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۲ ۰ ۱۶۷ ۰

آرایش تاج چاه Wellhead


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۸ ۰ ۲۰۱ ۰

Navi Drill Motor Handbook - Baker Hughes INTEQ


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۲ ۰ ۶۱ ۰

NEW VAM TORQUE TABLE


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۰ ۰ ۱۰۸ ۲

ANSYS CFX-Mesh Tutorials


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۸ ۰ ۷۸ ۰

جدول حداکثر فشار مجاز بر لوله جداری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۵ ۰ ۱۲۶ ۰

دانلود کتاب فرمول های حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۲۵ ۰ ۲۷۲ ۲

آشنایی با پمپ های گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۱۹ ۰ ۱۳۷ ۰

DST لایه آزمایی drill stem test


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۰۹ ۰ ۱۰۱ ۰

معرفی انواع دکل های حفاری و اجزای آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۱ ۰ ۲۰۷ ۰

شماتیک استند یایپ منی فولد در دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۹ ۰ ۱۲۴ ۰

Choke Manifold شماتیک چوک منی فولد


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۶ ۰ ۱۴۵ ۰

SCHEMA STACK B. O. P. 1358 10000 FACE 12 1`4


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۰ ۰ ۴۹ ۰

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۵۸ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۱۱۷ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۹۴ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (2)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۳۶ ۰ ۱۳۰ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (1)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۲۰ ۰ ۷۴ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۲۳ ۰ ۱۲۷ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۰۷ ۰ ۱۷۶ ۱

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۳۴۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 17 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۳ ۱ ۲۹۱ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 16 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۴ ۰ ۱۸۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 15 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۸ ۰ ۱۳۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 14 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۴ ۰ ۱۳۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۸ ۰ ۱۴۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴ ۰ ۱۱۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 12 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۵۱ ۰ ۱۴۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 11 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۵۲ ۰ ۱۰۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 10 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۴۶ ۰ ۱۵۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 9 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۳ ۰ ۱۶۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۹۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۹۵ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 7 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۸ ۰ ۸۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 6 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۹ ۰ ۸۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 5 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۱ ۰ ۱۱۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 4 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۴ ۰ ۱۰۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 3 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۷ ۰ ۱۳۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 2


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۵ ۰ ۱۷۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 1


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۷ ۰ ۱۷۷ ۰

مهندسی حفاری و نفت و گاز


E-arash ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۲:۱۱ ۰ ۱۵۸ ۲

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۱۲۰ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۱۲۳ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۱۰۰ ۰

Hydro test


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۱ ۰ ۱۱۱ ۰
۱
۲
-