refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۳۳۸ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۹۱۲ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۵۴۲ ۲

تصاویری از فلو آب نمک (2)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۳۶ ۰ ۴۳۶ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (1)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۲۰ ۰ ۳۶۲ ۰

H2S سولفید هیدروژن - مشخصات گاز - خطرات و راهکارهای مقابله


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۰۳ ۱ ۳۹۷ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۲۳ ۰ ۵۶۰ ۱

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۰۷ ۰ ۶۶۲ ۱

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۲۱۹۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 17 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۳ ۱ ۵۹۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 16 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۴ ۰ ۴۳۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 15 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۸ ۰ ۳۸۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 14 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۴ ۰ ۳۴۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۸ ۰ ۴۰۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴ ۰ ۳۱۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 12 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۵۱ ۰ ۳۰۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 11 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۵۲ ۰ ۲۹۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 10 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۴۶ ۰ ۳۱۲ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 9 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۳ ۰ ۳۰۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۲۴۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 7 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۸ ۰ ۲۳۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 6 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۹ ۰ ۲۳۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 5 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۱ ۰ ۲۵۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 4 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۴ ۰ ۲۴۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 3 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۷ ۰ ۲۸۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 2


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۵ ۰ ۳۲۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 1


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۷ ۰ ۴۵۸ ۰

مهندسی حفاری و نفت و گاز


E-arash ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۲:۱۱ ۰ ۴۷۰ ۲

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۲۹۹ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۲۴۴ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۲۴۹ ۰

Hydro test


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۱ ۰ ۲۵۷ ۰

Open Hole


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۴۲ ۰ ۲۷۵ ۰

horizontal drilling


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۳۴ ۰ ۲۲۴ ۰

فرمولهای محاسباتی کارشناسان سیال


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰

Tubing Hanger semi compact


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۱۳ ۰ ۱۶۸ ۰

معرفی گل حفاری و شرح وظایف آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۲:۵۷ ۰ ۳۷۸ ۰

عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۲۳:۲۸ ۰ ۱۱۶۲ ۰

روش حفاری چاههای نفت


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۵۷ ۰ ۷۸۸ ۱

ابزار شناسی در صنعت حفاری (بخش دوم )


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۳۶ ۰ ۴۰۳ ۰

ابزار شناسی در صنعت حفاری (بخش اول )


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۲۳ ۱ ۷۹۲ ۰

مروری بر تکنولوژی حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۰۶ ۰ ۶۳۱ ۰

هایدرولیک گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۵۵ ۰ ۵۵۶ ۰

کنترل فوران چاهها


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۴۹ ۰ ۴۵۶ ۰

چاه های چند شاخه و خوشه ای


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۳۸ ۰ ۷۶۰ ۰

عملیات Tie Back


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۶:۳۶ ۰ ۱۳۹۲ ۰

شرح و مروری بر وسایل و راندن آستری 7 اینچ


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۶:۳۳ ۰ ۹۰۸ ۰

اصول عملیات سیمانکاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۶:۲۶ ۰ ۴۱۸ ۰

اهمیت راندن لوله های جداری در صنعت حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۶:۱۸ ۰ ۴۴۸ ۰
-