refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

مزایا و محدودیت های انواع روش های تکمیل چاه


Shervin Zavarei ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۱۲:۱۳ ۰ ۱۶۷۲ ۲

حلقه های گلی ایجاد شده در حفاری سازند های شیلی


Shervin Zavarei ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ۰۳:۰۲ ۰ ۶۶۷ ۰

بررسی تله های نفتی


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۲۳:۲۴ ۰ ۷۷۸ ۰

بررسی پارامتر های کیفیت مخزن


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۱:۰۵ ۰ ۵۹۳ ۰

معرفی کارخانه نمک زدایی


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۲۰:۲۲ ۰ ۶۹۶ ۱

آشنایی با واحد بهره برداری در یک نگاه PDF


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۹:۰۲ ۰ ۷۵۷ ۰

وبینار رایگان: Capillarity in Porous Media


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۳۱ ۰ ۵۲۷ ۰

وبینار رایگان:  Fundamentals of Carbonate Reservoirs


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۲۷ ۰ ۴۴۴ ۰

دوره فنی مهندسی افرا


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۱۷ ۰ ۵۸۹ ۰

سولفور زدائی بسیار عمیق هیدروژنی


sina.oli ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۹:۰۷ ۰ ۴۹۳ ۰

Wellhead Xmas tree stackup


arsuba ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳:۵۹ ۰ ۶۸۵ ۰

تصفیه فرآورده های نفت


VSOE87 ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲۳:۲۲ ۰ ۶۴۴ ۰

قرقره لوله مغزی سیار


danialamiri ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴:۴۲ ۱ ۶۰۰ ۰

شیر های ایمنی درون چاهی - (Subsurface safety valves(SSSVs


danialamiri ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۸:۳۴ ۱ ۱۲۶۲ ۰

آشنایی با تجهیزات درون چاهی - لاینر هنگر


danialamiri ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۸:۲۸ ۱ ۲۴۶۲ ۲

کاچار ابزار


کاچار ابزار ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۴:۱۰ ۰ ۸۳۵ ۰

بولت تنشنر


کاچار ابزار ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۴:۰۳ ۰ ۷۴۵ ۰

(MLS) .Mud line Suspension Sys


Hshobeyri ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۴:۲۱ ۰ ۸۳۶ ۰

TH. Hill 2010 training material for Casing Failure Modes & prevention


Hshobeyri ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۱:۵۷ ۰ ۶۰۵ ۰

(Casing Failure analysis (Threads jump out


Hshobeyri ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۱:۴۲ ۰ ۶۲۱ ۰

انیمیشن حفاری - حوادث مربوط به دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۲۲:۰۶ ۰ ۹۰۰ ۰

انیمیشن حفاری - حوادث


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۲۲:۰۴ ۰ ۸۶۴ ۱

انیمیشن اورشات - FISHING TOOLS(OVER SHOT)


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰۱:۰۹ ۰ ۱۳۵۴ ۳

کشش سطحی،ترکنندگی و فشار موئینگی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۶ ۰ ۸۱۷ ۰

توصیف جریان سیال در سنگ مخزن


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۴ ۰ ۷۲۳ ۰

تراوایی نسبی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۳ ۰ ۶۲۷ ۰

تراوایی مطلق


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۱ ۰ ۵۶۲ ۰

اشباع سیالات


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۹ ۰ ۶۶۵ ۰

کانیها و سنگهای مخزنی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۱ ۱ ۶۵۹ ۱

mud pump working


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۰:۳۶ ۰ ۸۹۰ ۰

اکتشاف نفت


Mohammad139 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۲ ۰ ۹۹۴ ۰

آرایش تاج چاه Wellhead


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۸ ۰ ۲۷۴۰ ۱

Navi Drill Motor Handbook - Baker Hughes INTEQ


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۲ ۰ ۶۲۶ ۰

NEW VAM TORQUE TABLE


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۵۰ ۰ ۱۷۱۸ ۱

ANSYS CFX-Mesh Tutorials


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۸ ۰ ۶۴۲ ۰

جدول حداکثر فشار مجاز بر لوله جداری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۴۵ ۰ ۹۰۵ ۰

دانلود کتاب فرمول های حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۲۵ ۰ ۳۰۱۲ ۴

آشنایی با پمپ های گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۱۹ ۱ ۱۱۴۴ ۲

DST لایه آزمایی drill stem test


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۰:۰۹ ۰ ۱۰۳۲ ۰

معرفی انواع دکل های حفاری و اجزای آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۱ ۱ ۱۹۰۰ ۲

شماتیک استند یایپ منی فولد در دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۹ ۰ ۱۱۴۳ ۰

Choke Manifold شماتیک چوک منی فولد


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۶ ۰ ۱۹۹۸ ۰

SCHEMA STACK B. O. P. 1358 10000 FACE 12 1`4


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۰ ۰ ۵۲۳ ۰

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۶۸۵ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۱۳۶۸ ۰
-