refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

معرفی انواع دکل های حفاری و اجزای آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۴۱ ۱ ۱۷۶۱ ۲

شماتیک استند یایپ منی فولد در دکل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۹ ۰ ۹۹۳ ۰

Choke Manifold شماتیک چوک منی فولد


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۶ ۰ ۱۷۹۷ ۰

SCHEMA STACK B. O. P. 1358 10000 FACE 12 1`4


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۲۰ ۰ ۴۶۴ ۰

BOP STACK 20 3`4 3000


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۱۳ ۰ ۶۳۱ ۰

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۱۲۲۷ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۸۵۳ ۲

تصاویری از فلو آب نمک (2)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۳۶ ۰ ۶۱۷ ۰

تصاویری از فلو آب نمک (1)


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۲۰ ۰ ۵۴۶ ۰

H2S سولفید هیدروژن - مشخصات گاز - خطرات و راهکارهای مقابله


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۲۳:۰۳ ۱ ۶۱۵ ۰

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۲۳ ۰ ۸۲۴ ۱

مراحل حفر چاه


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۲۳:۰۷ ۰ ۹۰۲ ۱

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۳۳۷۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 17 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۳ ۱ ۷۵۰ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 16 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۴ ۰ ۵۸۱ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 15 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۸ ۰ ۵۳۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 14 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۱۴ ۰ ۵۱۷ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۸ ۰ ۵۸۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 13 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۴ ۰ ۴۵۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 12 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۵۱ ۰ ۴۳۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 11 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۵۲ ۰ ۴۳۴ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 10 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۴۶ ۰ ۴۶۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 9 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۳ ۰ ۴۵۱ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۳۴۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 8 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۷ ۰ ۳۷۳ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 7 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۸ ۰ ۳۵۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 6 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۹ ۰ ۳۶۸ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 5 - حفاری چاههای نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۱ ۰ ۳۸۵ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 4 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۴ ۰ ۳۷۹ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی 3 - حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۷ ۰ ۴۱۱ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 2


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۵ ۰ ۴۷۶ ۰

فیلم انیمیشن آموزشی - حفاری 1


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۷ ۱ ۶۵۰ ۰

مهندسی حفاری و نفت و گاز


E-arash ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۲۲:۱۱ ۰ ۶۵۹ ۲

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۴۳۰ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۳۷۶ ۰

Installation


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۷ ۰ ۳۶۲ ۰

Hydro test


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۵۱ ۰ ۴۰۱ ۰

Open Hole


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۴۲ ۰ ۴۰۲ ۰

horizontal drilling


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۳۴ ۰ ۳۶۶ ۰

فرمولهای محاسباتی کارشناسان سیال


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۱۹ ۰ ۳۳۴ ۰

Tubing Hanger semi compact


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۳:۱۳ ۰ ۲۷۹ ۰

معرفی گل حفاری و شرح وظایف آن


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۲۲:۵۷ ۰ ۵۵۸ ۰

عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۲۳:۲۸ ۰ ۱۴۲۹ ۰

روش حفاری چاههای نفت


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۵۷ ۰ ۱۰۰۵ ۱

ابزار شناسی در صنعت حفاری (بخش دوم )


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۳۶ ۰ ۵۵۰ ۰

ابزار شناسی در صنعت حفاری (بخش اول )


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۲۳ ۱ ۱۱۷۱ ۱

مروری بر تکنولوژی حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۷:۰۶ ۰ ۸۲۵ ۰

هایدرولیک گل حفاری


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۵۵ ۰ ۸۰۶ ۰

کنترل فوران چاهها


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۴۹ ۰ ۶۵۸ ۰

چاه های چند شاخه و خوشه ای


محسن میهن دوست ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۰۶:۳۸ ۰ ۹۵۷ ۰
-