refinaryrig

آخرین مطالب مهندسی مخازن هیدروکربنی

بررسی تله های نفتی


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۲۳:۲۴ ۰ ۳۵۳ ۰

وبینار رایگان: Capillarity in Porous Media


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۳۱ ۰ ۲۱۹ ۰

وبینار رایگان:  Fundamentals of Carbonate Reservoirs


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۲۷ ۰ ۱۵۸ ۰

کشش سطحی،ترکنندگی و فشار موئینگی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۶ ۰ ۴۸۷ ۰

توصیف جریان سیال در سنگ مخزن


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۴ ۰ ۴۱۲ ۰

تراوایی نسبی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۳ ۰ ۳۵۷ ۰

تراوایی مطلق


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۱ ۰ ۳۱۰ ۰

اشباع سیالات


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۹ ۰ ۳۵۷ ۰

کانیها و سنگهای مخزنی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۱ ۱ ۳۶۵ ۱

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۹۱۲ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۵۴۲ ۲

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۲۱۹۳ ۰

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۲۹۹ ۰

ضریب تراکم پذیری هم دمای گاز ها


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۸:۴۲ ۰ ۷۵۴۳ ۳

چارت ضریب تراکم پذیری گاز های حقیقی standing - katz


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۵ ۰ ۱۷۷۵ ۲

مبانی شبیه سازی مخازن نفت و گاز


ahosseini ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۸:۰۵ ۰ ۱۰۱۷ ۱

نرم افزار مدل سازی استاتیکی مخزن GS+ V5.1


mma ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۰۷:۴۵ ۰ ۱۷۳۶ ۰

مخازن شکافدار


ahosseini ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۲۲:۳۰ ۰ ۲۳۱۹ ۳

نمونه سوالات خواص سنگ


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۰ ۰ ۲۶۲۵ ۲

نمونه سوالات چاه آزمایی


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۷ ۰ ۲۹۳۵ ۰

نمونه سوالات حفاری


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۳ ۰ ۲۸۷۴ ۰

نمونه سوالات Fluid Properties


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۲۹ ۰ ۶۰۹ ۰

مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۳ ۰ ۷۷۰ ۰

آخرین جزوه مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۰ ۰ ۹۳۱ ۰

دانلود رایگان- پروژه چاه آزمایی


edu_use ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۲۸۱۸ ۶

جزوه رفتار فازی سیالات مخزن ( Advanced PVT )


hercool ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۹ ۰ ۳۳۹۵ ۱

آشنایی با آسیب های فشار سازند در چاه های تزریقی و تولیدی


پگاه داراب پور ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۲۰:۱۱ ۰ ۱۲۷۰ ۰

انباشتگی چاه Wellbore Storage


احمد داراب پور ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ ۰ ۲۱۶۵ ۶

Petroleum Related Rock Mechanics-E.Fjaer


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۰ ۰ ۱۶۹۸ ۰

(19) Type Curve Matching EX [Compatibility Mode]


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۲۱ ۰ ۶۴۷ ۱

جزوه Naturally Fractured Reservoirs دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۱۷:۴۰ ۰ ۱۷۸۹ ۴

جزوه FLOW IN POROUS MEDIA دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۱۳:۵۵ ۰ ۲۲۸۵ ۴

دروسی که در دوره کارشناسی ارشدمهندسی مخازن باید خواند


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۲۳:۵۰ ۰ ۷۴۲ ۰

دانلود رایگان جزوه چاه آزمایی دکتر گرامی 2013


Miladmaghsoudi ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۰ ۱ ۳۰۳۷ ۰

کتاب ترشوندگی دونالدسونDONALDSON_Wettability


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۳۰ ۰ ۹۹۱ ۰

شبیه سازی مخازن ارشد شریف


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۰۱ ۰ ۱۴۵۲ ۰

مخازن هیدروکربوری


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۱۰ ۰ ۱۰۲۹ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۰۵ ۰ ۷۰۳ ۰

مخازن نفتی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۱۹:۰۵ ۰ ۹۳۵ ۰

چگونگی تشکیل مخازن نفت


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۹:۳۴ ۰ ۱۱۸۱ ۰

سنگ مخزن نفت


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۱:۱۳ ۰ ۵۸۹ ۰