refinaryrig

آخرین مطالب مهندسی مخازن هیدروکربنی

شبیه سازی چهار بعدی مخازن نفت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۰:۵۹ ۰ ۱۳۹ ۰

روش های پیشگیری از آسیب سازند در مخازن نفت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۴ ۰ ۹۵ ۰

تکنولوژی های هوشمند ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۱ ۰ ۱۱۵ ۰

نانو در ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۰ ۰ ۸۰ ۰

بازیابی فشار مثبت در ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۳۷ ۰ ۷۹ ۰

پروژه ابزار نمودارگیری تصویری (FMI)


sina.oil ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۲۰:۱۸ ۰ ۱۲۲ ۰

تولید و استخراج نفت خام (Petroleum)


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۱ ۰ ۱۳۰ ۰

روش ازدیاد برداشت احتراق درجا در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۱۵۰ ۰

روش ازدیاد برداشت به صورت vapex


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۱۳ ۰ ۱۷۴ ۰

روش ازدیاد برداشت SAGD در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۰۶ ۰ ۱۴۴ ۰

میانشکست ( break throagh ) در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۰۰ ۰ ۱۶۳ ۰

تزریق بخار به مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۷:۴۵ ۰ ۱۶۰ ۰

thermal cracking در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۷:۳۷ ۰ ۱۴۸ ۰

مخازن گاز میعانی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۶:۱۱ ۰ ۲۱۱ ۰

رابطه ویسکوزیته با دما و فشار


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۳۱ ۰ ۹۱۴ ۰

تفاوت امتزاج پذیری و حلالیت در مهندسی نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۲۵ ۰ ۱۶۹ ۰

مکانیزم block to block در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۱۴ ۰ ۱۶۲ ۰

مکانیزم رانش سفره آبی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۷ ۰ ۱۵۲ ۰

مکانیزم کلاهک گازی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۲۷ ۰ ۱۱۹ ۰

مکانیزم گاز محلول در تولید


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۱۹ ۰ ۱۶۵ ۰

مکانیزم ریزش ثقلی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۱۲ ۰ ۱۷۸ ۰

روش ازدیاد برداشت cgi


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۰۷ ۰ ۱۹۰ ۰

ازدیاد برداشت به روش huff and puff


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۷:۵۱ ۰ ۱۱۲ ۰

پلی ساکارید در ازدیاد برداشت مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۶:۲۴ ۰ ۱۴۱ ۰

غربالگری در ازدیاد برداشت Rate of depletion


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۲۱:۳۱ ۰ ۱۵۳ ۰

تکنولوژی چاه هوشمند در نفت و گاز


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۲۰:۵۳ ۰ ۱۴۹ ۰

ازدیاد برداشت نفت با آلکالاین ها


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۵۷ ۰ ۱۹۱ ۰

ازدیاد برداشت نفت با سورفکتانت surfactant


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۳۵ ۰ ۲۱۹ ۰

ازدیاد برداشت نفت با پلیمر Polymer Enhanced Oil Recovery


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۲۶ ۰ ۱۷۸ ۰

تعمیر work over در چاه نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۸:۲۵ ۰ ۳۰۲ ۰

تزریق متناوب آب و گاز به مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۸:۱۶ ۰ ۲۶۱ ۰

ذخیره سازی کربن دی اکسید در مخازن نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۶:۲۳ ۰ ۱۳۷ ۰

روش تزریق امتزاجی برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۲:۱۴ ۰ ۱۱۶ ۰

روش تزریق گرمایی برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۲:۱۰ ۰ ۱۶۲ ۰

روش تزریق گاز برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۱:۵۶ ۰ ۱۹۳ ۰

روش تزریق آب برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۲۳ ۰ ۲۷۵ ۰

سیلاب زنی در صنعت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۱۷ ۰ ۱۷۸ ۰

جدیدترین تکنولوژی های ازدیاد برداشت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۱۱ ۰ ۱۶۰ ۰

تفاوت EOR و IOR


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۵ ۰ ۷۲۶ ۰

روش های ازدیاد برداشت ثالثیه در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۲:۵۸ ۰ ۱۸۱ ۰

برداشت اولیه از مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۵۱ ۰ ۱۱۹ ۰

انواع مخازن نفتی از نظر نوع سنگ


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۳۱ ۰ ۵۲۶ ۰

روش های استخراج نفت سنگین


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۲۳ ۰ ۲۳۰ ۰

ازدیاد برداشت بیتومن bitumen


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۱۵ ۰ ۱۵۷ ۰