refinaryrig

آخرین مطالب مهندسی مخازن هیدروکربنی

خاستگاه گاز طبیعی (Origin of Natural Gas)


Shervin Zavarei ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۲:۰۶ ۰ ۵۰۶ ۰

بررسی تله های نفتی


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۲۳:۲۴ ۰ ۷۷۸ ۰

بررسی پارامتر های کیفیت مخزن


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۱:۰۵ ۰ ۵۹۴ ۰

وبینار رایگان: Capillarity in Porous Media


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۳۱ ۰ ۵۲۷ ۰

وبینار رایگان:  Fundamentals of Carbonate Reservoirs


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۲۷ ۰ ۴۴۴ ۰

کشش سطحی،ترکنندگی و فشار موئینگی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۶ ۰ ۸۱۷ ۰

توصیف جریان سیال در سنگ مخزن


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۴ ۰ ۷۲۳ ۰

تراوایی نسبی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۳ ۰ ۶۲۷ ۰

تراوایی مطلق


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۱ ۰ ۵۶۲ ۰

اشباع سیالات


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۹ ۰ ۶۶۵ ۰

کانیها و سنگهای مخزنی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۱ ۱ ۶۵۹ ۱

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۱۳۶۸ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۹۵۹ ۲

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۳۹۳۷ ۰

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۴۸۶ ۰

ضریب تراکم پذیری هم دمای گاز ها


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۸:۴۲ ۰ ۸۴۸۵ ۳

چارت ضریب تراکم پذیری گاز های حقیقی standing - katz


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۵ ۰ ۲۵۶۸ ۲

مبانی شبیه سازی مخازن نفت و گاز


ahosseini ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۸:۰۵ ۰ ۱۲۸۸ ۱

نرم افزار مدل سازی استاتیکی مخزن GS+ V5.1


mma ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۰۷:۴۵ ۰ ۲۰۲۰ ۰

مخازن شکافدار


ahosseini ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۲۲:۳۰ ۰ ۲۸۹۱ ۳

نمونه سوالات خواص سنگ


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۰ ۰ ۴۰۰۵ ۲

نمونه سوالات چاه آزمایی


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۷ ۰ ۴۰۳۲ ۰

نمونه سوالات حفاری


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۳ ۰ ۴۲۷۳ ۰

نمونه سوالات Fluid Properties


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۲۹ ۰ ۸۹۷ ۰

مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۳ ۰ ۱۰۵۶ ۰

آخرین جزوه مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۰ ۰ ۱۱۲۹ ۰

دانلود رایگان- پروژه چاه آزمایی


edu_use ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۳۰۷۳ ۶

جزوه رفتار فازی سیالات مخزن ( Advanced PVT )


hercool ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۹ ۰ ۴۰۱۸ ۱

آشنایی با آسیب های فشار سازند در چاه های تزریقی و تولیدی


پگاه داراب پور ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۲۰:۱۱ ۰ ۱۶۱۹ ۰

انباشتگی چاه Wellbore Storage


احمد داراب پور ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ ۰ ۲۶۰۱ ۶

Petroleum Related Rock Mechanics-E.Fjaer


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۰ ۰ ۱۹۴۹ ۰

(19) Type Curve Matching EX [Compatibility Mode]


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۲۱ ۰ ۸۵۰ ۱

جزوه Naturally Fractured Reservoirs دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۱۷:۴۰ ۰ ۲۲۰۲ ۴

جزوه FLOW IN POROUS MEDIA دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۱۳:۵۵ ۰ ۲۵۸۶ ۴

دروسی که در دوره کارشناسی ارشدمهندسی مخازن باید خواند


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۲۳:۵۰ ۰ ۹۳۱ ۰

دانلود رایگان جزوه چاه آزمایی دکتر گرامی 2013


Miladmaghsoudi ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۰ ۱ ۳۲۷۰ ۰

کتاب ترشوندگی دونالدسونDONALDSON_Wettability


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۳۰ ۰ ۱۱۹۸ ۰

شبیه سازی مخازن ارشد شریف


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۰۱ ۰ ۱۷۹۶ ۰

مخازن هیدروکربوری


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۱۰ ۰ ۱۳۵۹ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۰۵ ۰ ۹۱۳ ۰

مخازن نفتی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۱۹:۰۵ ۰ ۱۳۴۲ ۰

چگونگی تشکیل مخازن نفت


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۹:۳۴ ۰ ۱۴۲۷ ۰

سنگ مخزن نفت


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۱:۱۳ ۰ ۸۹۵ ۰