refinaryrig

آخرین مطالب مهندسی مخازن هیدروکربنی

خاستگاه گاز طبیعی (Origin of Natural Gas)


Shervin Zavarei ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۲:۰۶ ۰ ۴۰۷ ۰

بررسی تله های نفتی


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۲۳:۲۴ ۰ ۶۳۰ ۰

بررسی پارامتر های کیفیت مخزن


Mahdabaszadeh1380 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۰۱:۰۵ ۰ ۵۲۵ ۰

وبینار رایگان: Capillarity in Porous Media


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۳۱ ۰ ۴۵۶ ۰

وبینار رایگان:  Fundamentals of Carbonate Reservoirs


arastoo ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰:۲۷ ۰ ۳۷۴ ۰

کشش سطحی،ترکنندگی و فشار موئینگی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۶ ۰ ۷۴۳ ۰

توصیف جریان سیال در سنگ مخزن


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۴ ۰ ۶۶۴ ۰

تراوایی نسبی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۳ ۰ ۵۸۶ ۰

تراوایی مطلق


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۲۱ ۰ ۵۰۹ ۰

اشباع سیالات


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۹ ۰ ۵۹۰ ۰

کانیها و سنگهای مخزنی


محسن میهن دوست ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۵:۰۱ ۱ ۵۸۵ ۱

آزمایشات PVT در مهندسی نفت و استفاده از اطلاعات آنها


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۰:۰۶ ۰ ۱۲۶۶ ۰

مشبک کاری در چاههای نفتی


محسن میهن دوست ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۲۳:۵۰ ۰ ۸۸۷ ۲

گاز خشک (Dry Gas)


Mohsen Bahrami ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۱ ۱ ۳۵۵۴ ۰

1paper needed


Aows61 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۱۰ ۰ ۴۵۰ ۰

ضریب تراکم پذیری هم دمای گاز ها


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۸:۴۲ ۰ ۸۳۰۷ ۳

چارت ضریب تراکم پذیری گاز های حقیقی standing - katz


همایون قاسمی ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۵ ۰ ۲۳۷۵ ۲

مبانی شبیه سازی مخازن نفت و گاز


ahosseini ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۸:۰۵ ۰ ۱۲۳۲ ۱

نرم افزار مدل سازی استاتیکی مخزن GS+ V5.1


mma ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۰۷:۴۵ ۰ ۱۹۵۶ ۰

مخازن شکافدار


ahosseini ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۲۲:۳۰ ۰ ۲۸۱۴ ۳

نمونه سوالات خواص سنگ


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۰ ۰ ۳۷۲۳ ۲

نمونه سوالات چاه آزمایی


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۷ ۰ ۳۷۰۹ ۰

نمونه سوالات حفاری


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۳۳ ۰ ۳۷۸۰ ۰

نمونه سوالات Fluid Properties


hidmoradihamed ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۱۱:۲۹ ۰ ۸۴۳ ۰

مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۳ ۰ ۹۹۷ ۰

آخرین جزوه مخزن 1 دکتر هلالی


mr.hasani ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۰ ۰ ۱۰۸۵ ۰

دانلود رایگان- پروژه چاه آزمایی


edu_use ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۵:۲۷ ۰ ۳۰۰۱ ۶

جزوه رفتار فازی سیالات مخزن ( Advanced PVT )


hercool ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۹ ۰ ۳۸۴۴ ۱

آشنایی با آسیب های فشار سازند در چاه های تزریقی و تولیدی


پگاه داراب پور ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ۲۰:۱۱ ۰ ۱۵۴۹ ۰

انباشتگی چاه Wellbore Storage


احمد داراب پور ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۴:۰۰ ۰ ۲۴۸۸ ۶

Petroleum Related Rock Mechanics-E.Fjaer


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۳۰ ۰ ۱۹۰۳ ۰

(19) Type Curve Matching EX [Compatibility Mode]


m.neyshabouri ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۱۰:۲۱ ۰ ۸۱۷ ۱

جزوه Naturally Fractured Reservoirs دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۱۷:۴۰ ۰ ۲۱۲۱ ۴

جزوه FLOW IN POROUS MEDIA دکتر گرامی


hercool ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۱۳:۵۵ ۰ ۲۵۳۵ ۴

دروسی که در دوره کارشناسی ارشدمهندسی مخازن باید خواند


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۲۳:۵۰ ۰ ۸۹۳ ۰

دانلود رایگان جزوه چاه آزمایی دکتر گرامی 2013


Miladmaghsoudi ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۰ ۱ ۳۲۱۴ ۰

کتاب ترشوندگی دونالدسونDONALDSON_Wettability


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۳۰ ۰ ۱۱۵۹ ۰

شبیه سازی مخازن ارشد شریف


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۱:۰۱ ۰ ۱۷۱۷ ۰

مخازن هیدروکربوری


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۱۰ ۰ ۱۲۸۸ ۰

مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۰:۰۵ ۰ ۸۶۶ ۰

مخازن نفتی


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۱۹:۰۵ ۰ ۱۲۱۰ ۰

چگونگی تشکیل مخازن نفت


VSOE87 ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۹:۳۴ ۰ ۱۳۸۶ ۰

سنگ مخزن نفت


احمد داراب پور ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۲۱:۱۳ ۰ ۸۲۹ ۰