refinaryrig

آخرین مطالب مهندسی مخازن هیدروکربنی

شیلهای نفتی.


دکتر افشین میر ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۰۴:۰۳ ۰ ۵۷۳ ۱

شبیه سازی چهار بعدی مخازن نفت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۱۰:۵۹ ۰ ۲۶۶ ۰

روش های پیشگیری از آسیب سازند در مخازن نفت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۴ ۰ ۱۹۸ ۰

تکنولوژی های هوشمند ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۱ ۰ ۲۴۱ ۰

نانو در ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۴۰ ۰ ۲۳۹ ۰

بازیابی فشار مثبت در ازدیاد برداشت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۳۷ ۰ ۱۵۷ ۰

پروژه ابزار نمودارگیری تصویری (FMI)


sina.oil ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۲۰:۱۸ ۰ ۲۱۲ ۰

تولید و استخراج نفت خام (Petroleum)


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۱ ۰ ۲۱۷ ۰

روش ازدیاد برداشت احتراق درجا در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۲۷۳ ۰

روش ازدیاد برداشت به صورت vapex


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۱۳ ۰ ۳۳۶ ۰

روش ازدیاد برداشت SAGD در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۰۶ ۰ ۲۶۸ ۰

میانشکست ( break throagh ) در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۰۰ ۰ ۲۴۰ ۰

تزریق بخار به مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۷:۴۵ ۰ ۲۹۱ ۰

thermal cracking در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۷:۳۷ ۰ ۲۴۴ ۰

مخازن گاز میعانی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۶:۱۱ ۰ ۳۳۵ ۰

رابطه ویسکوزیته با دما و فشار


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۳۱ ۰ ۲۳۰۵ ۰

تفاوت امتزاج پذیری و حلالیت در مهندسی نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۲۵ ۰ ۲۹۴ ۰

مکانیزم block to block در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۱۴ ۰ ۲۲۷ ۰

مکانیزم رانش سفره آبی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۷ ۰ ۲۷۸ ۰

مکانیزم کلاهک گازی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۲۷ ۰ ۲۰۷ ۰

مکانیزم گاز محلول در تولید


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۱۹ ۰ ۲۵۸ ۰

مکانیزم ریزش ثقلی در تولید نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۱۲ ۰ ۲۶۳ ۰

روش ازدیاد برداشت cgi


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱۸:۰۷ ۰ ۳۰۱ ۰

ازدیاد برداشت به روش huff and puff


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۷:۵۱ ۰ ۲۲۲ ۰

پلی ساکارید در ازدیاد برداشت مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۱۶:۲۴ ۰ ۲۸۶ ۰

غربالگری در ازدیاد برداشت Rate of depletion


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۲۱:۳۱ ۰ ۲۵۴ ۰

تکنولوژی چاه هوشمند در نفت و گاز


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۲۰:۵۳ ۰ ۲۵۷ ۰

ازدیاد برداشت نفت با آلکالاین ها


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۵۷ ۰ ۳۷۹ ۰

ازدیاد برداشت نفت با سورفکتانت surfactant


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۳۵ ۰ ۳۷۷ ۰

ازدیاد برداشت نفت با پلیمر Polymer Enhanced Oil Recovery


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲۳:۲۶ ۰ ۳۷۵ ۰

تعمیر work over در چاه نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۸:۲۵ ۰ ۵۳۰ ۰

تزریق متناوب آب و گاز به مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۸:۱۶ ۰ ۳۳۹ ۰

ذخیره سازی کربن دی اکسید در مخازن نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۶:۲۳ ۰ ۲۳۱ ۰

روش تزریق امتزاجی برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۲:۱۴ ۰ ۲۸۱ ۰

روش تزریق گرمایی برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۲:۱۰ ۰ ۲۳۷ ۰

روش تزریق گاز برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۲۱:۵۶ ۰ ۴۳۰ ۰

روش تزریق آب برای ازدیاد برداشت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۲۳ ۰ ۵۰۷ ۰

سیلاب زنی در صنعت نفت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۱۷ ۰ ۳۵۰ ۰

جدیدترین تکنولوژی های ازدیاد برداشت


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۱۱ ۰ ۲۶۲ ۰

تفاوت EOR و IOR


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۵ ۰ ۱۳۲۵ ۰

روش های ازدیاد برداشت ثالثیه در مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۲:۵۸ ۰ ۲۷۸ ۰

برداشت اولیه از مخازن نفتی


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۵۱ ۰ ۲۳۰ ۰

انواع مخازن نفتی از نظر نوع سنگ


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۳۱ ۰ ۱۰۱۹ ۰

روش های استخراج نفت سنگین


alirezaaskary ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۲۳:۲۳ ۰ ۳۴۸ ۰